ILIJAŠVIJESTI

Održana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu

U sali Općinskog vijeća Ilijaš danas je održana javna rasprava i prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu. Prezentaciji su prisustvovali direktorica JKP “Vodostan” Ilijaš Belma Zukić, direktor JU Kulturno sportski centar i Radio Ilijaš Nermin Hodžić, građani općine Ilijaš, te uposlenici Općine Ilijaš.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš.

Prisutni su uzeli aktivno učešće u raspravi, te iznijeli primjedbe i prijedloge na Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu koje se odnose na sljedeće: kupovina zemljišta za proširenje mezarja u naselju Kadarići, izgradnja sportske plohe u naselju Kadarići, sufinansiranje ekskurzija učenicima u stanju socijalne potrebe, podrška natalitetnoj politici, nabavka specijalizovanog vozila i uređaja za čišćenje i održavanje sistema otpadnih voda, sredstva za održavanje SRC “Banovac”, dodatno finansiranje manifestacije “Ilijaški dani”, sredstva za sufinansiranje projekta adaptacije i uređenja enterijera kino dvorane.

“Dokument Nacrt Budžeta Općine Ilijaš, za razliku od ranijih godina, u dijelu pored ekonomske, funkcionalne i fondovske komponente posjeduje i programsku komponentu. To znači da je direktno u korelaciji sa Strategijom razvoja Općine Ilijaš za period 2021. – 2027. godina. Izrađen je po modelu da u programskom dijelu pored 2024. godine postoje projekcije budžeta po određenim projektima za period 2025 – 2026. godine. Nakon realizacije Budžeta za 2024. godinu imat ćemo podatke u skladu sa postavljenim indikatorima za pojedine projekte i njihova mjerenja. Intencija je da se u narednom periodu postavljeni indikatori spuste na niži nivo i da svi efekti koji su od interesa za jedinicu lokalne samouprave budu mjerljivi. Ne samo po osnovu ulaganja u infrastukturne objekte već i u pojedine djelatnosti kao npr. kultura, sport, održavanje kulturno-historijskog naslijeđa itd.
Iznenađen sam nezainteresovanošću društvene zajednice, pogotovo udruženja, koja dobar dio svog finansiranja ostvaruju iz Budžeta Općine Ilijaš. Svi prijedlozi i primjedbe će naći svoje mjesto u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Općine Ilijaš. Pozivam sve zainteresovane građane, institucije, udruženja građana da dostave svoje primjedbe ukoliko se određeni projekti nisu našli u ovom Nacrtu. Prilikom kreiranja primjedbi svakako bi trebali voditi računa da su one u skladu sa strateškim okvirom u okviru Strategije razvoja”, rekao je Nedžad Masnopita šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš.

Javna rasprava na Nacrt Budžeta trajat će do 6. decembra 2023. godine. Nakon provedene javne rasprave svi zainteresovani subjekti mogu do 8. decembra 2023. godine, do 12:00 sati, dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi na e-mail. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Dokumenti Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu se mogu preuzeti na sljedećem linku: https://ilijas.ba/index.php/dokumenti/budzet

Izvor: Općina Ilijaš

Povezane objave

Back to top button