ILIJAŠVIJESTI

Održana radionica Uloga općinskih vijeća u planiranju budžeta i razvojnom planiranju

U okviru projekta općinskog okolišnog upravljanja MEG 2 u sali Općinskog vijeća održana je radionica o temi Uloga općinskih vijeća u planiranju budžeta i razvojnom planiranju.

Radionici je prisustvovala i Alma Mešić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš, Merima Osmanović, koordinator MEG projekta za Općinu Ilijaš, kao i uposlenici Općine Ilijaš. Radionicu je održao Jasmin Halebić, konsultant na projektu MEG.

Cilj radionice je osigurati unapređenje rada Općinskog vijeća Ilijaš u procesu planiranja Budžeta i razvojnog planiranja, te izradi dokumentacije u toj oblasti.Tema edukacije bila je izrada budžeta i dokumenata za razvojno planiranje. Budžet je najvažniji dokument koji JLS donosi u toku jedne godine.

U budžetima JLS se nalaze sredstva kojima se finansiraju javne usluge prema građanima. Da bi se budžet mogao pripremiti na jedan kvalitetan način treba da postoji dokument koji je vodilja za planiranje budžeta. Dokument koji utvrđuje okvire i pravce kako će se budžet planirati, zove se Strategija razvoja svake jedinice lokalne samouprave.

Općina Ilijaš ima usvojenu Strategiju 2021.-2027.Na taj način je Općina Ilijaš iskazala šta su strateška opredjeljenja, najvažniji projekti koje Općina želi implementirati u sljedećih šest do sedam godina, kao i koja su indikativna finansijska sredstva potrebna da bi se ti projekti implementirali.

Strategija razvoja je jedan širok dokument i u njemu su smjernice za razvoj, osim Općine i Općinskog budžeta, nalaze se i druge zainteresovane strane kao što su asocijacija poslodavaca, privatna ili javna preduzeća. Dakle, razvoj u jednoj jedinici lokalne samouprave je uvijek multidimenzionalan. Njega provode i oni koji se finansiraju putem budžeta ali i drugi građani ili organizacije koji postoje u jedinici lokalne samouprave.

Ovim organizacijama treba dodati i organizacije civilnog društva koji su bitna komponenta koja funkcioniše u svakoj jedinici lokalne samouprave, pojasnila je Osmanović. Druga faza MEG projekta 21.-25. godina koju finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Republike Češke za opšti cilj ima doprinos daljoj demokratizaciji lokalne uprave u BiH, kao i uvođenje efikasnijih i efektivnijih javnih usluga za građane i građanke.

Povezane objave

Back to top button