Održana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održanaje šesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi za upravu za period 01.01 do 31.12.2016.godine je izložio načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić koji je ocijenio 2016. godinu kao najuspješniju sa aspekta realizacije projekata. Zabilježen je ekonomski rast za 6,3%, rast zapošljavanja za 18,6% što je najveći  zabilježeni rast u Kantonu Sarajevo. U protekloj godini je ostvaren visok nivo poslovnih aktivnost , poreza na promet, rente i  uređenja zbog pokrenute gradnje poslovnih objekata. Ovdje svakako moramo pomenuti i snažnu podršku poslovnog ambijenta. Protekla godina je ocijenjena kao godina velikih infrastrukturnih projekata i uređenja saobraćajnica. Veliki napredak je napravljen  u oblasti obrazovanja. Također,  realizovani su mnogobrojni projekti koji se tiču uređenja korita rijeka, javne rasvjete a postignut je i visok novo komunalnih aktivnosti .Izvještaj je usvojen jednoglasno.

Usvojen je i  Operativni plan općinskog načelnika za period 01.01-31.12.2017.godine koji podrazumijeva izradu nekoliko strateških dokumenata, izradu strategije za mlade, izradu adresarnog registra, prostorno planske dokumentacije. Akcent će biti na pitanju vodosnabdijevanja,  kao i na ekonomskom rastu i zapošljavanju.

Općinsko vijeće Ilijaš je na današnjoj sjednici donijelo i Odluku kojom se dodjeljuju javna priznanja povodom Dana općine Ilijaš. “Plaketu“ će dobiti:Nermin Demirović, Dževad Alispahić i JU OŠ „Stari Ilijaš“.

Usvojen je i Prijedlog Odluke  kojom se daje saglasnost općinskom načelniku za provođenje zakonom propisane procedure postupka rekonstrukcije i promjena namjene dijela nekretnine zgrade (aula KSC Ilijaš), gdje će biti smješten Biznis centar.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesjie za eksploataciju mineralne sirovine –krečnjaka na lokalitetu „Sabanci” je usvojen, kao i prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana „Apartmansko naselje Sovrle 2“ i Prijedlog Odluke o izmjeni podataka od značaja za pravni promet i o izmjeni osnivačkog akta JKP „Vodostan” Ilijaš.

 

Prethodni članakRadijska promocija zbirke poezije “Ljudi su kvarljiva roba” Edina Šahinovića
Naredni članakIlijaš nakon reintegracije i danas