Održana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš sa osam tačaka dnevnog reda. Na samom početku zakletvu je položio Mirza Bektić kojem je dodijeljen mandat umjesto Armina Matoruge.  Besim Gljiva   je istupio iz kluba vijećnika Stranke za Srednje i ubuduće će biti nezavisni vijećnik. Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 23. sjednice. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Ilijaš obrazložio je općinski načelnik Akif Fazlić. Ovom Odlukom vrši se izmjena i  dopuna Statuta Općine Ilijaš, članom 91 se dopunjuje i mijenja „Savjet mjesne zajednice saziva forume građana mjesne zajednice u cilju  konsultacije sa građanima i dobijanja prioritetnih projekta iz različitih oblasti“ i dopunjuje „Način sazivanja zborova i foruma građana , način rada i odlučivanja, izbor predsjedavajućeg zbora građana, uređuje se statutom mjesne zajednice .

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene  tržno –pijačnih  usluga  je usvojen. Naime JKP „Vodostan „ Ilijaš se obratilo sa prijedlogom za izmjene utvrđenih cijena tržno-pijačnih usluga a u cilju  stimulisanja rada na pijaci.  Obrazloženje je dala direktorica JKP“Vodostan „ Belma Zukić,  koja je kazala da je cijene potrebno korigirati, odnosno smanjiti, kako bi zakupci bili stimulisani za rad na pijaci i kako bi im se donekle smanjili troškovi rada na istoj. Dakle, predložene izmjene Cjenovnika su inicirane s ciljem postizanja zadovoljstva svih zakuppoprimaoca koji  koriste pijačni prostor. Tako se za prodajno mjesto u C i D zoni mjesečno mora izdvojiti 7 KM prostora do 1 metra kvadratnog, odnosno 10 KM preko 1 metra kvadratnog. Za mjesečni zakup mjesta u B zoni potrebno je 30 KM (do 1 metar kvadratni), odnosno 40 KM (preko 1 metra kvadratnog), mjesečni zakup tezge u A zoni koštat će 50 KM, dok će tezga u A zoni sa rashladnom vitrinom koštati 80 KM (do 1 metar kvadratni), odnosno 120 KM (preko 1 metra kvadratnog). Prijedlog Odluke o uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta je jednoglasno usvojen . Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 80,00 KM za kvadratni metar. Većinom glasova usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana “Banovac”, te Nacrt Odluke o provođenju izmjene i dopune RP “Banovac”.

Javni uvid u Nacrte Odluka biće održan u periodu od 9. novembra 2018. do 10. decembra 2018. godine u maloj sali Općine Ilijaš, na II spratu, a javna rasprava na Nacrte će se održati u utorak, 11. decembra 2018. godine u velikoj sali Općine, na III spratu, sa početkom u 14:30 sati.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, MZ-a, potencijalnih investitora, građana, vijećnika OV-a dostavljaju se u Općinu Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dužna je nakon sprovedene javne rasprave podnijeti izvještaj Općinskom vijeću o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da obrazloži razloge zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni.

Usvojeno je i jedno Rješenje iz imovinsko – pravne oblasti.

Informacije o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2017./2018. godini primljene su k znanju.

Informacije obuhvataju ukupan broj učenika u osnovnom obrazovanju, a on je 2097 učenika, ukupan broj učenika u srednjoškolskom obrazovanju je 446. Procent prolaznosti u osnovnom obrazovanju je 99,966%, dok je u srednjoškolskom 98,28%.

Srednja ocjena u osnovnom obrazovanju je 4,376, a u srednjoškolskom 4,015. Primjerno vladanje u osnovnom obrazovanju ima 1418 učenika ili 98,466%, a u srednjoškolskom obrazovanju 313 učenika ili 80,24%.

Odgojno disciplinskih mjera u osnovnom obrazovanju izrečeno je za 20 učenika, a u srednjoškolskom za 125 učenika. Broj odličnih učenika u osnovnom obrazovanju je 1017 ili 57,328%, a u srednjoškolskom 102 učenika ili 31,72%.

Prethodni članakVrhunska mađioničarska predstava u subotu u našem gradu
Naredni članakDanas je Svjetski dan štednje