ILIJAŠ

Održana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš: Budžet Općine Ilijaš za 2023. godinu 20.441.200 KM

U srijedu 28.12. 2022. održana je 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Alma Mešić.

Nakon brojnih pitanja i inicijativa i usvajanja izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, usvojen je, uz jedan amandman načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića,  Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš u iznosu od 20.441.200 KM.

Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor, obrazložio je Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu.

Projicirani prihodi i primici u okviru projekcije prijedloga Budžeta za 2023. godinu inose 20.441.200 KM, što je za 2,79 posto više u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2022. godinu, odnosno 1,01 posto više u odnosu na plan prihoda u Nacrtu budžeta za 2023. godinu. Kapitalni transferi i kapitalni izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 11.790 100 KM i u ukupnoj strukturi Budžeta učestvuju sa 57,68 posto, naveo je, između ostalog, Masnopita.

Kroz Budžet će se i dalje podržavati i razvijati infrastruktura, školstvo, zdravstvo, stipendiranje učenika i studenata, javne ustanove, sportska i kulturna udruženja, vjerske zajednice, privrednici i poljoprivrednici i sve druge oblasti koje znače razvoj općine i stvaranje boljih uslova za život stanovnika.

Podržana je i pripadajuća Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu. Vijeće je potom usvojilo Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2023. godinu.

Nakon obrazloženja predstavnika ŠPP Gornjebosansko i plodne diskusije usvojen je Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove za ovo preduzeće-dio, a koji se odnosi na radove planirane na području općine Ilijaš.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće podržalo je odluku o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Nedžada Masnopite, kao i Odluku o razrješenju dva člana OIK predjednika Velida Fazlića i članice Sanje Cvijan zbog isteka mandata.

Uslijedilo je nakon toga usvajanje Odluke o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije Ilijaš, a imenovani su: Emina Dervišević, Nedim Matoruga i Selvir Husejinović.

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji sistema vodosnabdijevanja u naselju Gornja Bioča.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji sportske plohe u Kadarićima, kao i radova na uređenju prostora za proširenje sadržaja za potrebe postojećeg mezarja u Kadarićima. Zatim je vijećničku podršku dobila i Odluka o utvrđivanju  javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji stubne transformatorske stanice STS 10 (20)/0,4 Buljetovina 2, te je prihvaćen i Prijedlog rješenja iz imovinsko pravne oblasti (k.č. broj 145/KO Ilijaš Grad) .

Prihvaćeni su i prijedlozi rješenja o formiranju Komisija za izlaganje na javni uvid podataka i premjera i katastarskog klasiranja za k.o. -Visojevica, Rakova Noga, Ozren, Čemerno, Taračin Do.

Napomenimo još i da su na ovoj sjednici vijećnici podržali  zaključak Alena Haskovića kojim se traži od Ministarstva infrastrukture, komunalne privrede, prostornog uređenja i zaštite okoliša KS da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i prostornoj planskoj dokumentaciji u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja KS i Ministarstvom privrede KS iznađe rješenje kojim će se omogućiti izgradnja fotonaponskih elektrana na parcelama poljoprivrednog zemljišta, a koje je pogodno za izgradnju istih.

Informacija Službe civilne zaštite o mjerama zaštite i spašavanja i protivminskim akcijama za 2022. godine je primljena k znanju na kraju sjednice.

Povezane objave

Back to top button