BIHVIJESTI

Održana Skupština BZK “Preporod”: Predsjednik ponovo prof. dr. Sanjin Kodrić

U subotu, 10. 6. 2023. godine s početkom u 11 sati u prostorijama nekadašnjeg Internata društva “Gajret“, odnosno sadašnje Otvorene scene “Obala“ Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu održana je Skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“.

Na Skupštini je izvršen izbor predsjednika i drugih organa Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ za mandatni period 2023–2027.

Za predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ za novi mandatni period izabran je dosadašnji predsjednik prof. dr. Sanjin Kodrić, historičar bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti i kulture, teoretičar književnosti i kulture i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Za predsjednika Skupštine izabran je prof. dr. Šaćir Filandra, a za zamjenika predsjednika Skupštine dr. Alen Kalajdžija. Za predsjednicu Upravnog odbora izabrana je prof. dr. Almedina Čengić, za zamjenicu predsjednice Upravnog odbora prof. dr. Merima Čaušević, a za članove Upravnog odbora prof. dr. Sanjin Kodrić – predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“, prof. dr. Šaćir Filandra – predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ u mandatnom periodu 2001–2010., prof. dr. Senadin Lavić – predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ u mandatnom periodu 2010–2019., prof. dr. Adnan Busuladžićprof. dr. Sead Turčalodr. Alen Kalajdžijadr. Dženan KosNazif Salčin – generalni sekretar Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“, Nermin HodžićĆazim Suljević i Amna Sofić. Na Skupštini su izabrani i članovi Matičnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti te predsjednik Savjeta Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“.

Kao dio kulturnog programa Skupštine, uz prigodni muzički program u izvedbi sopranistice Hane Salihović i pijaniste Bakira Samardžića premijerno je predstavljena dokumentarna izložba Bošnjačka zajednica kulture “Preporod“: 120 godina za sreću doma i naroda autora prof. Harisa Zaimovića, višeg arhiviste Historijskog arhiva Sarajevo, a upriličena je i interna premijera istoimenog dokumentarnog filma u produkciji BHT1. Nakon Sarajeva dokumentarna izložba Bošnjačka zajednica kulture “Preporod“: 120 godina za sreću doma i naroda bit će predstavljena širom Bosne i Hercegovine i u inostranstvu.

Kratku bio-bibliografiju predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ prof. dr. Sanjina Kodrića donosimo u nastavku.

Prof. dr. Sanjin Kodrić (Sarajevo, 1978.) predsjednik je Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u mandatnom periodu 2019–2023. i redovni profesor bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na matičnom fakultetu je i šef Katedre za bošnjačku književnost te predsjednik Vijeća Doktorskog studija iz književnosti naroda Bosne i Hercegovine, a bio je i šef Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine te rukovodilac Instituta za književnost i Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dok je kao gostujući profesor ili po pozivu predavao na diplomskim, magistarskim i doktorskim studijima na više univerziteta u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Posebno se bavi novijom bošnjačkom i bosanskohercegovačkom književnošću (19. i 20. st.) i kulturnom historijom Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, kao i teorijom historije književnosti i savremenim književnim i kulturalnim teorijama.

Uz nove radove i knjige u pripremi, autor je više od 100 naučnih i brojnih stručnih radova objavljenih u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i šest autorskih naučnih knjiga:

  1. Književna prošlost i poetika kulture (Teorija novog historicizma u bosanskohercegovačkoj književnohistorijskoj praksi), Slavistički komitet, Sarajevo, 2012.
  2. Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti, Slavistički komitet, Sarajevo, 2010.
  3. Studije iz kulturalne bosnistike (Književnoteorijske i književnohistorijske teme), Slavistički komitet, Sarajevo, 2018.
  4. Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini), Dobra knjiga, Sarajevo, 2018. (Drugo izdanje: Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Kratka historija statusa i identiteta književne prakse u Bosni i Hercegovini), Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ / Dobra knjiga, Sarajevo, 2022.)
  5. Kako su Bošnjaci vidjeli muslimanski Orijent i evropski Zapad (Kulturalno-imagološke studije iz bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti), Dobra knjiga, Sarajevo, 2018.
  6. Studia o literaturze Bośni i Hercegowiny: Globalne w lokalnym, tłumaczenie Magdalena Połczyńska i Magdalena Jankowska, wstęp Bogusław Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2019.

Također, uredio je i/ili priredio više od 30 knjiga i zbornika radova, među kojima i autentično i definitivno izdanje pjesničke zbirke Kameni spavač Maka Dizdara (2017) te druga izdanja iz bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti. Učesnik je ili voditelj preko 50 domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih i većeg broja drugih projekata, a organizirao je ili učestvovao u organizaciji preko 50 domaćih i međunarodnih naučnih skupova te učestvovao na više od 100 naučnih skupova u zemlji i u inostranstvu. Mentor je za desetak doktorskih disertacija i više desetina magistarskih radova iz bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti na domaćim i inostranim univerzitetima.

Uz različite druge domaće i inostrane naučne, akademske i profesionalne aktivnosti, glavni je urednik i predsjednik Redakcionog odbora edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga, utemeljitelj i glavni urednik edicija Studia Bosniaca i Literatura Bosniaca te Radova Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“. Također, član je rukovodstva Bosanskog filološkog društva, gdje je (su)urednik za oblast književnosti u Redakciji časopisa Pismo  i konferencijskih zbornika Sarajevski filološki susreti, a bio je jedan od osnivača i zamjenik predsjednika Slavističkog komiteta u Bosni i Hercegovini, gdje je bio i rukovodilac Odjeljenja za književnost i kulturalne studije te osnivač i urednik biblioteke Bosnistika i kongresnih zbornika Bosanskohercegovački slavistički kongres za oblast književnosti i kulture. Član je uredništava, redakcija i/ili naučnih odbora i više drugih naučnih časopisa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (Godišnjak BZK „Preporod“Bosnian StudiesBosnistika plusPhilological StudiesPołudniowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, Poznańskie Studia SlawistyczneSlavica LodziensiaUniverzitetska misao i dr.), kao i član Komisije za komparativno proučavanje slavenskih književnosti pri Međunarodnom komitetu slavista te više drugih domaćih i inostranih naučnih, akademskih i profesionalnih organizacija, komisija, odbora i sl.

Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj naučni, akademski i kulturni rad, uključujući i Plaketu „Hasan Kaimija“ za najbolju knjigu iz humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. i 2018. godine u Bosni i Hercegovini, koja mu je dodijeljena za knjigu Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini), kao i više priznanja mjesnih podružnica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ za doprinos Zajednici i kulturi Bošnjaka.

(biserje.ba)

Povezane objave

Back to top button