Održana V sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog utorka u sali Općinskog vijeća Iijaš uz prisustvo 22 vijećnika.  Nakon usvajanja dnevnog reda od 11 tačaka, uslijedila su brojna vijećnička pitanja i inicijative koje su se ticale zimskog održavanja puteva, kvalitetom urađenih infrastrukturnih radova, prijevoza učenika i drugih važnih pitanja za građane, a na koje je odgovor dao načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

Vijećnici su se odrekli današnje dnevnice za pomoć porodici čiji je stan izgorio u požaru i za pomoć djevojčici koja ima bolest bubrega. Usvojen je zatim i  Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2016.godinu

Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2017. godinu u iznosu od  48,00 KM za prvu zonu do 8,00 KM za šestu zonu, Prijedlog Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2017. Godinu u rasponu od 120,00 do 40,00 KM kao i Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama za 2017. godinu od 100,00 KM za prvu do 10,00 KM za šestu posljednju zonu su usvojene.

Na ovoj sjednici vijeća Odlukom su razriješeni predsjednici savjeta MZ koji obnašaju vijećnički mandat ili su zbog nekog drugog razloga spriječeni u obavljanju ove dužnosti, a na njihovo mjesto postavljeni su članovi Savjeta MZ pod rednim brojem 2.

Vijećnici  su odobrilii Prijedlog zaključka kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM na ime pomoći licima u stanju socijalne potrebe, a ne mogu ostvariti prava putem Službe socijalne zaštite.  Pomoćnik načelnika Nijaz Spahić je obrazložio da se radi o licima koji se nalaze u teškom stanju, a koje predlažu predsjednici Savjeta MZ na području općine Ilijaš i kojima će se u 10 mjeseci dodjeljivati 100,00 KM jednokratne pomoći.

Na kraju sjednice komandir V PU Ilijaš Omer Kadrić prezentirao je  informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Ilijaš za 2016. godinu.  Stanje je općenito ocijenjeno zadovoljavajućim. Najvažnije je istaknuti da je u 2016. godini došlo do smanjenja krivičnih djela za 56, a ukupno su registrovana 132 krivična djela. Zabilježena su 62 prekršaja, odnosno narušavanja javnog reda i mira. Međutim, prošle godine zabilježeno je 378 saobraćajnih nesreća, što je za šest više nego 2015. godine. Također, evidentirano je 5516 prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Cijeli snimak sjednice poslušajte sutra od 13 sati u programu Radio Ilijaša.

 

 

Prethodni članakEnisa Mešetović predstavila aktivnosti TAG grupe u programu Radio Ilijaša
Naredni članakSvečani ispraćaj nakon 10 godina za Ahmeda ef. Purdića i predstavljanje novog imama u džematu Stari Ilijaš