ILIJAŠVIJESTI

Održano predavanje na temu:“Upotreba VR tehnologija u dokumentovanju, prezentiranju i stručnom tretmanu materijalnog naslijeđa”

U organizaciji Fondacije Starobosanski grad Dubrovnik Ilijaš, 3.juna 2022. godine u Biznis centru Ilijaš održano je predavanje o temi:“Upotreba VR tehnologija u dokumentovanju, prezentiranju i stručnom tretmanu materijalnog naslijeđa” kojem su prisustvovale pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić i pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović.

Ovo predavanje je kratki uvod o tehnologijama virtualne realnosti (VR) i njihove upotrebe u kreiranju digitalnih iskustava uz upotrebu ovih tehnologija za prezentaciju sadržaja kulturnog naslijeđa. Materijali u prezentaciji uključuju značajne internacionalne projekte akademskih i profesionalnih organizacija. Uz predavanje predstavljen je i izbor VR projekata gdje su prisutni imali mogućnost praktično iskusiti virtualne posjete lokacijama kulturne baštine iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bosne i Hercegovine uz korištenje dijapazona tehnologija od PC VR projekata do Oculus Rift/Quest standalone aplikacija.

Predavač je bio Mr. Zlatan Filipović, vanredni profesor koji radi na američkom univerzitetu u Šarži (American University of Sharjah) na koledžu za Arhitekturu, Umjetnost i Dizajn (Colelge of Architecture, art and Design). Dodiplomski studij u domenu slikarstva završio je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, a Magisterij u domenu Elektronski integrisanih umjetnosti završio je na NYSCC Alfred Univerziteta u Sjedinjenim američkim državama (MFA Electronic Integrated Arts).

”Večeras radimo prezentaciju o virtualnim tehnologijama i njihovoj upotrebi u  dokumentovanju i prezentiranju i čuvanju kulturne baštine za sadašnje, ali i buduće generacije. Ilijaš je vrlo interesantan, a 2019. godine u vrijeme predstavljanja Festivala grada imao sam priliku vidjeti koordinaciju tijela i organizaciju koje su se fokusirale na promoviranje Starobosanskog grad Dubrovnika, za koje do tada nisam znao. Već tri i pol godine radio sam na kreiranju 3D digitalnih modela, video sadržaja i materijala” kazao je Filipović.

Njegovi video radovi i VR projekti predstavljeni su na brojnim festivalima umjetnosti i akademskim konferencijama sa fokusom na muzeologiju i kulturnu baštinu.

 

Povezane objave

Back to top button