Oglas o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bijambare

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, “Službeni list RBiH” broj: 4/93 i 13/94) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“) Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.o. Bijambare, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01-1-02-393-7a/20 od 26.02.2020.godine, objavljuje sljedeći:

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU BIJAMBARE

U mjestu Srednje, u zgradi Društvenog doma, u periodu  05.04.2021.- 04.06.2021. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Bijambare.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bijambare da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bijambare dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Društvenog doma u Srednjem.

 Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 01-1-02-393-7a/20

Ilijaš,17. 03. 2021. godine

Predsjednica Komisije

                                                                                                Mediha Dervišević, magistar prava, s.r.

Prethodni članakOd sutra u Semizovcu sa radom počinje treći punkt za COVID 19 „drive in“ testiranje u KS
Naredni članakU Kantonu Sarajevo od danas zabrana kretanja stupa na snagu u 21:00 sat, zatvaraju se ugostiteljski objekti na 15 dana