OGLAS ZA UPIS UČENIKA U PRODUŽENI BORAVAK U DRUGOM POLUGODIŠTU ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINE

Organizaciju i rad produženog boravka za učenike od I do V razreda (jedna heterogena grupa) organizovati u drugom polugodištu školske 2020/2021.godine u skladu sa Pravilnikom o radu produženog boravka.

 

Upis učenika u produženi boravakće se obaviti u periodu od 12.02.2021. godine do 19.02.2021. godine putem link prijave na web stranici škole ili neposredno u prostorijama sekretarijata škole.Obrazac za prijavu učenika u produženi boravak potrebno je popuniti najkasnije do 19.02.2021. godine.

 

U produženiboravak se upisuju učeniciod I do V razreda, tako da grupa učenika treba da broji 15 učenikašto je ekonomski opravdan broj za rad.

 

Naknada za pružanje usluga produženog boravka po učeniku iznosi 200 KM.

Roditelji koji imaju više od jednog djeteta u produženom boravku ostvaruju pravo popusta na svako dijete u visini od 25% ili 50 KM od ukupne cijene produženog boravka.

S roditeljima učenika upisanih u produženiboravak JU OŠ “Stari Ilijaš” Ilijaš, direktor zaključuje Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za korištenje usluga produženog boravka.

 

Rad produženog boravka će biti organizovan od 02.03.2021.godine pa do kraja nastavne 2020/2021. godine pod uslovom da u produženi boravak bude upisano ptimalan broj učenika predviđen Pedagoškim standardima.

 

 

 

 

Za sve dodatnei nformacije možete se obratitina mail: stariilijas@bih.net..ba ilipozivomnabroj: +387 33 402 – 300.

 

Prethodni članakRudari prekidaju štrajk: Postignut dogovor o deblokadi računa s Elektroprivredom
Naredni članakPonovo problemi sa autobuskim linijama na relaciji Kamenica -Sarajevo