Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1999. godine donijela rezoluciju o proglašenju Međunarodnog dana mladih te se on kontinuirano obilježava svake godine 12. augusta sa ciljem da mladi pokažu svoj potencijal, znanje, da svojim idejama, entuzijazmom, aktivnostima i svojom snagom privuku pažnju na važna pitanja koja se tiču kvalitete života mladih i drugih globalnih pitanja.

Općina Ilijaš pozitivan je primjer lokalne zajednice, koja kreira i provodi politike koje pružaju podršku mladim ljudima i ulažu u razvoj zajednica u kojim mlada osoba može živjeti, napredovati i biti odgovoran/na građanka bh. društva te je u julu 2020. godine dobila priznanje za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini u kategoriji Lider u podršci razvoju potencijala mladih.

Općina Ilijaš ovim putem čestita Međunarodni dan mladih svim mladima koji svojim znanjem, idejama i aktivnostima doprinose unaprijeđenju politika za mlade te poboljšanju kvalitete života svih građana općine Ilijaš.

Share.

Comments are closed.