ILIJAŠVIJESTI

Općina Ilijaš izdvojila 10.000 KM za Službu socijalne zaštite općine Ilijaš

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je radni sastanak sa direktorom JU „Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo“ Mahirom Delićem i Amrom Bučan, šeficom Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Sastanku je prisustvovao i Nijaz Spahić pomoćnik načelnika u Službi za boračko-invalidsku zaštitu.

Budžetom Općine za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za JU “Kantonalni centar za socijalni rad” – Služba socijalne zaštite Općine Ilijaš, za nabavku informatičke opreme i kancelarijskog namještaja Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš.

Nijaz Spahić pomoćnik načelnika u Službi za boračko-invalidsku zaštitu  istakao je da je izdvojeno 10.000 KM za sredstva informatičke opreme.

„Nismo do sad imali ovakvu vrstu pomoći. Ove godine kad je rađen Nacrt budžeta naša Služba je aplicirala sa zahtjevom za sredstava informatičke opreme što je Vijeće odobrilo. Budžetom su planirana sredstava za nabavku računarske opreme Centru za socijalni rad u Ilijašu u svrhu boljeg funkcionisanja“ spomenuo je Spahić.

Direktor JU „Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo“, Mahir Delić kazao je da će za ova sredstava nabaviti informatičku opremu, koja će poboljšati kvalitet usluga za stanovništvo općine ilijaš.

„Ovo je prvi kontakt sa Općinom Ilijaš do sada su druge općine na teritoriji Kantona Sarajevo pružale podršku. Nadam se da će i u buduće Općina Ilijaš pomagati, jer u ovom momentu Centar nema dovoljno sredstava za nabavku potrebne opreme. Informatička oprema  u svakom slučaju će dobro poslužiti, s obzirom da to je sve centralizovano na način da iz Direkcije Kantona Sarajevo sa sjedištem u Novom Gradu, razmjenjujemo informacije“ rekao je direktor Delić.

Amra Bučan, šefica Službe socijalne zašitite Općine Ilijaš, spomenula je da na godišnjem nivou preko 6.500 lice zadraži pomoć.

Kada su u pitanju podaci o našim korisnicima možemo reći  da je povećam broj korisnika kada je u pitanju obraćanje za pomoć. Kada su u pitanju ostvarena prava i usluge nije došlo do znatnog povećanja. Pružamo usluge, dodjeljujemo novčane pomoći, pokušavamo ih osnažiti kroz razne projekte. Također, ima korisnika koji ne žele zaposlenje i onda u tom slučaju se pitamo da li stvarno stanje njegove potrebe onakvo kako on predstavlja“ istakla je Bučan.

Povezane objave

Back to top button