ILIJAŠVIJESTI

Općina Ilijaš: Izvještaj o realizovanim aktivnostima i projektima za mlade u 2023. godini

Općina Ilijaš u nastojanju da bude prepoznata kao općina za mlade u budžetu obezbjeđuje značajna sredstva u cilju kontinuiranog rada na poboljšanju položaja mladih, aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u društvenom životu i stvaranju okruženja kako bi mladi imali veće šanse i perspektivu za bolje sutra.

Općina Ilijaš donijela je Strategiju prema mladima za period od 2023. do 2027. godine koja predstavlja strateški dokument namijenjen boljem položaju mladih, te efikasnom upravljanju postojećim i novim resursima lokalne zajednice i sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno učešće u društvenoj zajednici.

Budžetska sredstva koja se izdvajaju za potrebe mladih su jako važan segment vođenja brige o mladim ljudima u jednoj lokalnoj zajednici. Zapravo, ta sredstva su investicija za budućnost Bosne i Hercegovine.

U nastavku pogledajte Izvještaj o realizaciji aktivnosti i projekata za mlade Općine Ilijaš za 2023. godinu: Izvještaj o realizovanim aktivnostima i projektima za mlade u 2023. godini

Povezane objave

Back to top button