Općina Ilijaš, Ministarstvo za rad KS i poslodavci: Konsultirajući sastanak o reformi tržišta rada

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo organizovao je konsultirajući sastanak o reformi rada i aktuelnim politikama zapošljavanja.

Cilj sastanka bio je da se predstavnici pomenutih institucija upoznaju sa mišljenjem realnog sektora na temu reforme tržišta rada i aktuelnih politika zapošljavanja, radi unapređenja predmetne oblasti i rješavanja otvorenih pitanja. Ministar za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija naglasio je važnost posjete općini Ilijaš zato što je to općina sa najvećim izvozom u kantonu i na njenom prostoru posluju mnogobrojne proizvodne firme. 

“Želimo vidjeti kakve su potrebe firmi koje zapošljavaju najveći broj osoba sa srednjim stručnim obrazovanjem. Ono što se potvrdilo nakon današnjeg sastanka, jeste, da se dobar dio problema  zapravo preklapa sa problemima firmi i u drugim sektorima sa kojima smo do sada organizovali ovakve sastanake. Prije svega, to je izrazita potreba da se odvoji aktivna od pasivne radne snage na evidencijama Službe za zapošljavanje KS. Nažalost postoji jako puno ljudi koji su na evidenciji, a zapravo ne traže zaposljene i tu su samo zbog zdravstvenog osiguranja. Internim procedurama mi moramo uspjeti razgraničit pasivne i aktivne tražioce posla. Također, vrlo je evidentno da naši programi, odnosno aktivne politike za zapošljavanje, moraju biti redefinisane na način da omoguće poslodavcima kojima se ukaže potreba za radnicima da mogu aplicirati na programe.  Još jedan od prioriteta je i usklađivanje obrazovnih politika, odnosno politika prijema djeci u srednjim školama. Iskreno se nadam da ćemo zajedniči uspjeti donijeti određene reforme i programe podrške koje će pomoći razvojnoj industriji u Ilijašu”, rekao je Garibija. 

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je istakao važnost komunikacije između predstavnika vlasti i privrednika kada je riječ o temi reforme tržišta rada. 

“Današnji susret je dao dobre rezultate i mislim da smo došli do značajnog broja inicijativa i preporuka koje se mogu ugraditi u politike koje trebaju da poboljšaju segment zapošljavanja. Važno je da politke zapošljavanja budu konzistentne i dugoročne i da kroz ovaj proces ima što manje administriranja, a što više brzine i transparentnosti, kako bi poslodavci bili u stalnoj poziciji da mogu koristiti neke od tih politika. Bilo je riječi o poziciji poslodavaca, ali i nezaposlenih osoba. Taj međusobni odnosi mora biti sa zajedničkim ciljem”, kazao je Fazlić. 

Jakub Čehić, direktor firme IMTEC rekao je da je njegova kompanija do sada učestvovala u nekoliko programa koje provede ministarstva KS, ali je naglasio da to nisu programi koji imaju kontinuitet.

 “Programi kratkoročno daju efekte i pomažu poslodavcima da im prilikom zaposlenja novih radnika bude olakšano. Problematika zapošljavanja je povezana sa svim nivoima vlasti, tako da bi trebala postojati sinergija svih nivoa vlasti i trebalo bi tražiti najbolje rješenje. Također, prilikom raspisivanja javnih poziva trabalo bi se u startu više pažnje obratiti na kriterije. Kako bi se poslodavci koji apliciraju upoznali sa mogućnostima i da li ispunjavaju uslove ili ne. Trebala bi se poslodavcima ostaviti mogućnost za konsultacije prilikom apliciranja. To bi nam pomoglo u slučaju nedoumica ili pitanja koja nisu obrađena u javnom pozivu”, rekao je Čehić.  

Kanton Sarajevo je formirao Vijeće za reformu tržišta rada koje ima za cilj da izmijeni način i pristup rada u nekoliko različitih oblasti, prije svega kroz Ministarstvo obrazovanja KS, Ministarstvo privrede KS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, odnosno Službe za zapošljavanje KS kako bi resurse koje imaju iskoristili i stavili na raspolaganje stvarnim potrebama.

Prethodni članakPočelo uređenje parking prostora ispred OŠ “Stari Ilijaš”
Naredni članakNovi album Dine Merlina izlazi na proljeće i tada kreće na veliku turneju