ILIJAŠVIJESTI

Općina Ilijaš na prvoj konferenciji “Razmjena iskustava partnerskih JLS i predstavljanje dobrih praksi lokalne uprave u BiH, okruženju i EU”

U okviru Projekta opštinskog okolišnog upravljanja (MEG2) održana je prva konferencija na temu “Razmjena iskustava partnerskih JLS i predstavljanje dobrih praksi lokalne uprave u BiH, okruženju i EU”.

Na konferenciji je Općinu Ilijaš predstavljala predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić, MEG koordinatorica Općine Ilijaš Merima Osmanović, te sekretar Općinskog vijeća Ilijaš Ilda Kahriman.

Svrha konferencije je omogućiti potpuno razumijevanje i prihvatanje novih trendova i praksi u radu lokalne uprave (funkcionisanje vijeća, transparentnosti i odgovornosti JLS, učešća građana u procesu donošenja odluka, te povećanju efikasnosti i efektivnosti rada JLS), koje doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i građanki.

Ciljevi konferencije su sagledati pozitivne efekte implementacije Srednjoročnih Akcionih Planova za unapređenje rezultata loklane uprave u BiH, predstaviti moderne trendove i koncepte rada lokalne uprave u zemljama okruženja i EU, definisati potrebu prilagođavanja postojećih praksi u JLS sa pozitivnim zakonskim okvirom i regulativom, te standardima i dobrim praksama te pružiti podršku u uspješnoj implementaciji Srednjoročnih Akcionih Planova i dati doprinos poboljšanju kvaliteta života građana i građanki.

Druga faza MEG projekta (MEG II, 2021-2025. godine) koju finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Republike Češke, za opšti cilj ima doprinos daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini kao i uvođenju efikasnijih i efektivnijih javnih usluga za građane i građanke.

Povezane objave

Back to top button