Općina Ilijaš obezbijedila 175.000 KM od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Općina Ilijaš je u toku 2021. godine aplicirala sa tri projekta na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, a koji je raspisao Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

“Sva tri projekata su ispunila uslove konkursa i odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 175.000 KM i to za projekat povećanja energijske efikasnosti Sportske dvorane Ilijaš u iznosu od 100.000 KM, projekat opremanja reciklažnog dvorišta u općini Ilijaš u iznosu od 50.000 KM i projekat hortikulturnog uređenja parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja u općini Ilijaš u vrijednosti od 25.000 KM. Općina Ilijaš će za potpuno realizaciju prva tri projekta, osim odobrenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, osigurati sredstva kroz vlastiti budžet u iznosu od cca 250.000 KM”, rekao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica pripremila je projektnu aplikaciju za projekat povećanja energijske efikasnosti Sportske dvorane Ilijaš.

 “Općina Ilijaš je putem JU “Kulturno – sportski centar i Radio Ilijaš” izvršila nabavku Glavnog projekta utopljavanja Sportske dvorane Ilijaš, koji je urađen na osnovu preporuka iz detaljnog energijskog audita. Tehničkom specifikacijom predviđeno je izvođenje građevinsko – zanatskih radova i to zamjena fasadne stolarije i termofasada sportske dvorane”, kazala je pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić.

Služba za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje je pripremila projektnu dokumentaciju za projekat opremanja reciklažnog dvorišta i projekat hortikulturnog uređenja parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja.

“Projekat opremanja reciklažnog dvorišta podrazumijeva nabavku četiri komunalna kontejnera zatvorenog tipa, jedan komunalni kontejner otvorenog tipa, rolo kontejner za kabasti otpad, rolo kontejner za građevinski otpad. Za skladištenje opasnog otpada planirana je nabavka kontejnera za elektronski i električni otpad, kontejnera za akumulatore i baterije, kontejnera za neonske cijevi, spremište za opasne komponente komunalnog otpada, kontejner za baterije i lijekove sa tankovanom. Planirana je i nabavka opreme i uređaja za tretman otpada: vertikalna i hidraulična presa, pet perforatora, vaga/platforma, radni sto za sortiranje, komunalni kontejner za miješani komunalni otpad i četiri hajfiša, kao i oprema i uređaji za transport i to viljuškar, dvoja ručna kolica i paletar.

 Ukupna vrijednost ovog projekta je 120.300,80 KM od čega će Općina Ilijaš obezbijediti preostala sredstva u iznosu od 70.300,80 KM. Realizacijom ovog projekta općina Ilijaš bi ujedno dobila zavšeno reciklažno dvorište.

Vrijednost projekta hortikulturnog uređenja parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja je 47.000 KM od čega će Fond za zaštitu okoliša FBiH obezbijediti 25.000 KM, a Općina Ilijaš 22.000 KM.Ovim projektom je planirano uspostavljanje novih zelenih površina – drvoreda uz regionalni put na dionici Stari Ilijaš – Visoko, i to na sljedećim dionicama: urbano područje MZ Lješevo uz regionalni put Sarajevo – Visoko (na dionici cca. 400 m) gdje je planirana sadnja cca. 60 sadnica; MZ Podlugovi u ulici Moševačka uz regionalni put Sarajevo – Visoko, gdje je planirana sadnja na zelenim površinama uz regionalni put 25 sadnica; MZ Ilijaš Grad, u ulici Bosanski put od potoka Gnionice do pravoslavne crkve (u dužini od cca. 2000 m) gdje je planirana sadnja ukupno 70 sadnica; MZ Stari Ilijaš na relaciji pravoslavna crkva – JU Osnovna škola “Stari Ilijaš” i prostor oko OŠ “Stari Ilijaš” gdje je planirana sadnja 20 sadnica. U urbanom dijelu Ilijaša planirana je sadnja 40 stabala, rekao je pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić.

Pored navedenih projekata odobren je i projekat JKP “Vodostan” Ilijaš pod nazivom “Investicioni projekat – primjena smart meteringa i IOT (Internet of things) tehnologije u monitoringu potrošnje vode s ciljem smanjenja gubitka i povećanja efikasnosti vodosnabdijevanja” u iznosu od 40.000 KM.

“Odobreni projekat je prvi ovakvog tipa u BiH i predstavlja prvi korak ka primjeni modernih tehnologija tzv. “Smart City“, a treba da omogući i potpunu kontrolu potrošnje vode. Realizacijom ovog projekta preduzeće ulazi u proces povezivanja korisničkih ili zonskih vodomjera putem internata sa bazom podataka i omogućava kontinuiranu kontrolu i praćenje protoka vode. Očitanje potrošnje sa vodomjera će bit moguće pomoću pametnih uređaja, mobitela, tableta i računara sa svake destinacije koja ima pristup internetu. Ono što se očekuje  implementacijom ovog projekta je brzo dobivanje potrebnih podataka o potrošnji vode i gubicima na mreži te donošenje odluka na temelju podataka u realnom vremenu. Odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša će obezbijediti preduslove za primjenu ove tehnologije, a dalja implementacija u cijelom sistemu će se vršiti sukcesivno u dužem vremenskom periodu i u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća”, kazala je direktorica JKP “Vodostan” Belma Zukić.

Izvor: Općina Ilijaš

Prethodni članakKNJIGA SEDMICE:Žene koje trče s vukovima – Mitovi i priče o arhetipu divlje žene
Naredni članakU Ilijašu postavljena instalacija “Zdravih pluća”:Pratite kako na njih utječe zagađeni zrak