U Kabinetu načelnika Akifa Fazlića, danas je potpisan Memorandum o saradnji i uspostavljanju razvojne radne grupe između Općina Ilijaš, Kakanj, Vareš, Kiseljak, Breza i Fondacije Muharem Berbić, kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, principi, načela i prioriteti.

Potpisivanjem Memoranduma sve navedene lokalne samouprave i FMB iskazuju spremnost na međusobnu saradnju, u oblastima koje su definisane Ustavom države Bosne i Hercegovine, entiteta FBiH i pripadajućih kantona/županija, te zakonom utvrđenih nadležnosti lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, kao i opredjeljenost za saradnju na ispunjavanju uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, te razvoju lokalnih samouprava.

U proteklom periodu održano je nekoliko radnih sastanaka na kojima je razgovarano o mogućnostima osnivanja radne grupe, a sve u svrhu osiguranja dodatnih donatorskih sredstava namjenjenih za infrastrukturne projekte, poduzetništvo, zapošljavanje, mlade i socio-ekonomski razvoj.

Općinski načelnik Akif Fazlić iskazao je zadovoljstvo zbog postignute saradnje, a posebno kada su u pitanju općine iz drugih kantona.

“Rubne općine koje su na granicama kantona itekako imaju potrebu institucionalnog organizovanja u smislu razvijanja i realizacije projekata koji su nam zajednički, a posebno onih koji se odnose na ekologiju i prirodne resurse. Očekujem da će se ova radna grupa proširiti te da ćemo zajedničkim i organizovanijim djelovanjem biti u mogućnosti pripremati kvalitetne projekte te aplicirati prema fondovima Evropske unije te drugih međunarodnih organizacija. Ovdje se zaista mogu pripremati veliki finansijski projekti, a jedan od preduslova takvih projekata jeste međusobna lokalna saradnja. Zbog toga Općina Ilijaš daje podršku ovoj vrsti organizacije. Očekujemo dobre rezultate i čestitam svim lokalnim zajednicama koje su prepoznale značaj ove saradnje u naporima da zajednički djelujemo u korist naših građana“, rekao je načelnik Fazlić.

Jedna od općina koja je prepoznala značaj učešća u radnoj grupi je i Općina Kakanj, koja već dugi niz godina sarađujem sa Fondacijom Muharem Berbić.

„Muharem Berbić je Kakanjac i zbog toga imamo još veći interes da budemo dio ove zajedničke priče. Cilj nam je da udruživanjem lokalnih zajednica pokušamo aplicirati za sredstva međunarodnih i domaćih institucija na grant sredstva ali isto tako i kreditna. Bez obzira što smo različite lokalne zajednice imamo iste probleme da ih zajednički rješavamo u cilju da našim građanima učinimo život ljepšim i boljim“, istakao je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Inicijator osnivanja radne grupe bila je Fondacija Muharem Berbić,  a sve u cilju poboljšanja položaja marginaliziranih skupina stanovništva.

“Svjesni činjenice da općine i gradovi nemaju tolika finansijska sredstva koja mogu usmjeriti ka rješavanju svih izazova i problema, odlučili smo da okupimo ovu grupu kroz memorandum, predstavnike lokalnih zajednica u BiH i da usmjerimo svoje kapacitete pema općinama kako bismo u budućnosti što više sredstava povukli. Ja moram ovdje da istaknem da kroz regionalnu i razvojnu grupu neće biti samo sredstva Evropske unije i to nije primarni cilj da to budu samo ta sredstva. To će biti sredstva bilo kojih donatora koji mogu da unaprijede određeni segment. Svaka od lokalnih zajednica ima svoje prioritete ali kroz različite koordinirajuće sastanke mi ćemo usmjeravati te prioritete, pokušati da ih usaglasimo i u konačnici da izvučemo kroz strateško planiranje i usmjeravanje. Moram istaći da u BiH generalno ne postoji način monitoringa utroška dodijeljenih sredstava. Tako da smo ovaj memorandum iskoristili i da potpisnice uspostave sistem monitoringa utroška dodijeljenih sredstava iz Budžeta što je vrlo olakšavajuće za same općine. Kroz monitoring utroška budžetskih sredstava možemo pratiti efekte istih. “, objasnio je Izvršni menadžer Fondacije Adnan Mević.

On je na kraju izrazio nadu da će već naredne ili za dvije godine imati rezultate kojima će se moći pohvaliti.

 

Share.

Comments are closed.