VIJESTI

Općine KS i Grad Sarajevo nezadovoljni sa Zakonom o izmjenama Zakona o vodama KS

Općine Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo, na sastanku održanom u Općini Novo Sarajevo, koji je organizovao Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, izrazile su nezadovoljstvo donešenim Zakonom o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo. 

Savez općina i gradova Federacije BiH, koji je u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti, nije konsultovan u postupku donošenja Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović je istakao kako je osnovna primjedba način na koji se došlo do izmjene Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, a koji je stupio na snagu 11. novembra 2022. godine.

– Ono što je obaveza viših nivoa vlasti, a samim tim i kantonalnih, je da konsultuju Savez općina i gradova FBiH, kao formalnog zastupnika općina i gradova, kada se određene nadležnosti prebacuju sa višeg na niži nivo. To podrazumijeva obezbjeđivanje određenih kapaciteta, ljudi koji će to raditi i službi koje će to pratiti kao i finansijsku podršku – istakao je Tanović.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kazao je kako su izmjene ovog Zakona izuzetno teško provodive u jedinicama lokalne samouprave.

– U jednoj od odredbi Zakona se navodi da lokalne zajednice preuzmu mjesne vodovode što nije jednostavno jer se postavlja pitanje prava vlasnika, a tu se tretiraju oni koji su izgradili taj vodovod. Mora se regulisati vlasničko pravo korisnika tog vodovoda i način kako ćemo to implementirati. Ovo je posebno važno jer ti vodovodi i vodni objekti nisu skoro građeni, dakle nemaju potrebnu dokumentaciju – pojasnio je Fazlić.

U skladu sa naknadno dostavljenim komentarima i zaključcima predstavnika općina Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo, organi Saveza općina i gradova FBiH će zauzeti stav i o tome izvijesiti javnost, saopćeno je iz Saveza općina i gradova FBiH.

Izvor: FENA

Povezane objave

Back to top button