ILIJAŠVIJESTI

Općinski načelnik Akif Fazlić održao sastanak sa predstavnicima Savjeta MZ Luka, Malešići, Gajevi, Lješevo i Ljubina

Općinski načelnik Akif Fazlić održao je sastanak sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica Luka, Malešići, Gajevi, Lješevo i Ljubina te predstavnicima općinske Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica.

Ovih pet mjesnih zajednica učestvuju u drugoj fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Tema sastanka bila je razmjena ideja za pripremu projektnih prijedloga na Javni poziv za aplikacije jedinica lokalne samouprave koji provodi UNDP. Projekti koji budu odobreni Općina Ilijaš će sufinansirati sa minimalno 30% cjelokupnog iznosa.

Općinski načelnik Akif Fazlić rekao je da su na sastanku napravili retrospektivu projekata koje su predložili forumi građana u ovih pet mjesnih zajednica, te da su sagledali mogućnost realizacije delegiranih projekata u toku ove godine sa aspekta pripremljenosti projektnih ideja u smislu izrade potrebne projektne dokumentacije, kao i u smislu ishodovanja potrebnih dozvola za realizaciju projekata.

“Zaključili smo da sljedeći projekti zadovoljavaju ove kriterije; u MZ Lješevo projekat izgradnje društvenog centra, u MZ Luka prva faza projekta izgradnje sportske plohe u dvorištu PŠ Bioča, u MZ Malešići projekat sanacije i dogradnje postojeće sportske plohe u okviru PŠ Malešići, u MZ Ljubina sanacija sportske plohe u smislu zamjene postojeće dotrajale ograde i uređenja javne rasvjete na pomenutoj sportskoj plohi i u MZ Gajevi prva faza projekta realizacije sportske plohe u okviru PŠ Gajevi. Općina Ilijaš za sve ove projekte može proceduralno osigurati uslove njihove realizacije. Budžetom Općine definisana su zajednička sredstva za prvu fazu ovog projekta u iznosu od 181.000 KM, posebna stavka definsana je za izgradnju društvenog centra u Lješevu od 100.000 KM i treća stavka su sredstva u iznosu od 30.000 KM od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS za projekat izgradnje sportske plohe u Gajevima. U osnovi to predstavlja preko 300.000 KM koje smo kroz postojeće finansijske dokumente obezbijedili. Također ćemo eventualni nedostatak sredstava biti u prilici osigurati i time zaokružiti finansiranje ovih pet projekata. Na kraju želim čestitati predsjednicima i članovima Savjeta ovih pet mjesnih zajednica na opredjeljenosti, na radu i angažmanu koji pokazuju i koji su kroz ove aktivnosti omogućili da ove mjesne zajednice dobiju respektabilne društvne projekte koji će biti na opštu korist građana”, rekao je Fazlić.

Predsjednik Savjeta MZ Lješevo Fuad Masnopita je kazao kako će projekat izgradnje društvenog centra u Lješevu biti kandidovan i da očekuje njegovu realizaciju do kraja godine.

“Predstavnici MZ predstavili su prijedloge projekata koji su prethodno izglasani na forumima građana, a koji su provedeni u mjesnim zajednicama. Zajednički smo razmotrili mogućnosti realizacije predloženih projekata. Projekat koji je delegiran ispred MZ Lješevo je izgradnja društvenog centra i ureda Savjeta MZ. Sa zadovoljstvom mogu reći da je taj projekat odobren od strane Općine i načelnika. Biće kandidovan na javni poziv UNDP-a i raditi ćemo na tome da se što prije realizuje te se nadam da ćemo do kraja godine imati funkcionalan društveni centar i ured Savjeta MZ Lješevo”, rekao je Masnopita.

Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u jednicama lokalne samouprave. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice. Ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima za jedinice lokalne samouprave na području BiH.

Ilijas.ba

Povezane objave

Back to top button