Općinski Štab civilne zaštite (OŠCZ) na jučerašnjoj sjednici donio je dva zaključka u vezi sa problemom manjka zdravstvenog osoblja i sanitetskih vozila u Domu zdravlja Ilijaš.

Naime u Domu zdravlja Ilijaš konstantno se susreću sa problemom nedostataka ljekarskog kadra, potom tehničara i radnika na održavanju higijene.

Također, ljekari iz Doma zdravlja Ilijaš moraju redovno odlaziti na rad u kampove sa migrantima u Blažuju i Ušivku, tako da je deficit kadra skoro uvijek prisutan.

Stoga je Općinski Štab civilne zaštite (OŠCZ) donio zaključak da se zahtjevom obrati obrati generalnom direktoru Javne ustanove Domovi zdravlja Kantona Sarajevo i ministru zdravstva Kantona Sara u vezi sa nedostatkom kadrova u DZ Ilijaš.

Također, drugi problem sa kojim susreću radnici DZ Ilijaš je manjak sanitetskih vozila. Na području općine Ilijaš postoji jedno takvo vozilo, koje su do sada koristili i za transport sumnjivih slučajeva i za transport uslovno rečeno regularnih pacijenata.

Po protokolu bi trebali korisiti dva vozila, jedan tzv. prljavi sanitet za transport pozitivnih i sumnjivih pacijenata i jedan sanitet koji je zadužen za transposrt svih ostalih pacijenata.

Općinski Štab civilne zaštite (OŠCZ) donio je i drugi zaključak kojim se obraća generalnom direktoru Javne ustanove Domovi zdravlja KS, ministru zdravstva KS i Federalnom štabu civilne zaštite sa zahtjevom za nabavku još jednog sanitetskog vozila.

Share.

Comments are closed.