Crveni križ Kantona Sarajevo u okviru programa «Upozoravanje na opasnost od mina» organizuje 22.  Kantonalno takmičenje ekipa osnovnih škola. Suorganizator ovog takmičenja je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS – Prosvjetno pedagoški zavod Kantona Sarajevo.

Takmičenje će se održati  17.11.2018.g.  u 10,00 sati , u OŠ “Malta”, Sarajevo.

Na takmičenju učestvuju pobjedničke ekipe sa općinskih takmičenja, a tročlanu ekipu čine učenici VII razreda iz slijedećih škola: JU OŠ “Saburina”  (Stari Grad) , JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” (Centar), JU OŠ “Čengić Vila I” (Novo Sarajevo),  JU OŠ “Behaudin Selmanović” (Novi Grad), JU Druga osnovna škola  (Ilidža), JU OŠ “Zaim Kolar” (Trnovo),   JU OŠ “Hašim Spahić” (Ilijaš) i JU OŠ “Zajko Delić” (Vogošća).

Proglašenje pobjednika i uručenje nagrada planirano je u 12,00 sati

Share.

Comments are closed.