ILIJAŠINTERVJU

PD „Bijambare“: Mirsad Kustura o značaju planina i o aktivnostima u 2022. godini

Ujedinjene nacije 2002. proglasile su 11. decembar Međunarodnom godinom planina. Od tada, svake godine za ovaj dan, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), koja je zadužena za obilježavanje Dana planina, predlaže temu kojom se svjetska javnost upoznaje i poziva na ukazivanje i podizanje svijesti o značaju planinskih područja širom svijeta.

Planinari naše zemlje najveći su čuvari  planinskih masiva – pohode njima, dive se njihovoj bezvremenskoj ljepoti i neumorno ih čuvaju od različitih vrsta zagađenja i uništavanja.

O značaju planina i o aktivnostima PD „Bijambare“ Ilijaš razgovarali smo sa Mirsadom Kusturom, predsjednikom Upravnog odbora Društva.

Ljudski život ovisi o planinama,  više nego što se može zamisliti, planine nas opskrbljuju nas sa čak 70 posto pitke vode, dom su za 25 posto biljnog i životinjskog svijeta, ali i dom svakom desetom stanovniku Planete, više od 700 miliona ljudi živi na planinama. Planinom se smatra sve ono što je više od 1000 metara nadmorske visine. Planina je presudna za život i planinari uporno i istrajno rade na podizanju svijesti o značaju očuvanja planine kao bitnog resursa za opstanak stanovništva, naglasio je Kustura.  

Slogan ovogodišnjeg Dana planina je „Žene pomjeraju planine“.

Slogan Dana planinara bio je „Čuvajmo planine i ne ostavljajmo tragove osim tragova svojih stopala“, a u smislu da ne oistavljamo ožiljke, da ne siječemo prekomjerno, da je štitimo od požara, od prekomjernog zagađenja. Nažalost, planine su postale odlagališta za otpad i ilegalne deponije. Planinari urade barem dva puta godišnje akcije čišćenja i ukazuju kako čuvati planinu, ostavljamo poruke i slogane, skrećemo pažnju svima koji se kreću po planinama kako se treba osnositi prema planini, kako ih sačuvati za buduće generacije.

Aktivnosti PD Bijambare

Godišnji plan rada PD „Bijambare sastoji se od kontinuirane planinarsko-ekološke edukacija kroz organizaciju radno-edukacionih-rekreativnih izleta, pohoda i posjeta.

Ove godine smo organizirali izlete na Vranicu, posjetili smo Pridolce kod Busovače, vrh od nekih 1600 metara, zatim planinu Ozren, vrh Bandijerku, kao i vrh Krš na planini Zvijezda i dva izleta na Planinarski dom Krivajeviće, povodom Dana planinara FBiH posjetili smo Budoželje i nedavno i Bobovac povodom Dana državnosti BiH. Svi naši izleti su u kontekstu očuvanja planina i podizanja svijesti o značaju očuvanja planina i životnog prostora, naveo je Kustura.

Privođenje Planinarskog doma Krivajevići krajnjoj namjeni jedan je od dugogodišnjih projekata Društva.

-Uz pomoć Općine i općinskih struktura i naših donatora konstantno radimo na privođenju Doma potpunoj namjeni i veoma smo blizu tome. U prizemlju imamo grijanje, jednodnevni boravci su mogući, vikendom smo gore.  Još je jedino problem grijanja i u 2023. godini nadam se da ćemo i to riješiti i da će i zimi biti mogući višednevni boravci.

Markiranje i održavanje planinarskih staza i puteva jedna je od važnih aktivnosti. U sklopu projekta Terra Dinarika- Via Dinarika koji prolazi pored Doma na Krivajevićima markirana je staza od 16 kilometara, od Karavdića mlina uz rijeku Raču prema planini Ozren preko Ravni, Vukasovića, Gajeva, pored Sudića, presijeca magistralni put u visini Krivajevića. Sljedeće godine markirat će se nekoliko kraćih planinarskih puteva da se spoje nekropole stećaka kako bi pokazali historijsko, prirodno i kulturno naslijeđe BiH.

Povezane objave

Back to top button