VIJESTI

People in Need – Stipendije za studente mašinskih i ekonomskih fakulteta u Sarajevu

Međunarodna organizacija People in Need raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za studente završnih godina master studija mašinskih i ekonomskih fakulteta u Sarajevu. Konkurs je otvoren do 15. decembra.

People in Need u Bosni i Hercegovini, u sklopu projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” podržanog od Vlade Češke Republike, je raspisao poziv za dodjelu dvije stipendije do 3.000 KM, za studente završnih godina master studija na mašinskim i ekonomskim fakultetima u Sarajevu, a koji imaju stalni boravak u Kantonu Sarajevo.

Konkurs za dodjelu stipendija je otvoren do 15. decembra, a aplikanti trebaju ispunjavati uslove, a to je najmanje 60 ECTS bodova tokom akademske 2021. – 2022. godine (do 30. septembra ove godine), te da podnosilac prijave nije ranije primao nikakvu finansijsku podršku za rad na MA završnog rada, niti je u radnom odnosu za vrijeme trajanja stipendije, odnosno u periodu od 12 mjeseci od dana dodjele (tj. isplate) stipendije primaocu, jer stipendija služi kao podrška stalnom radu na MA završnom radu.

Uslov je i da kandidat treba da ima preliminarnu temu završnog rada i pisanu preporuku/podršku od mentora. Tema treba da tretira najmanje jednu od oblasti: Upravljanje reciklažnim otpadom, Efikasan menadžment javnog komunalnog preduzeća (u kontekstu upravljanja reciklažnim otpadom), Sistemi upravljanje procijednim vodama deponija; Sortiranje, odlaganje, reciklaža reciklažnog otpada te Kampanje podizanja svijesti (u kontekstu sortiranja, odlaganja i reciklaže).

Prijave se šalju e-mailom na benjamin.kulo@peopleinneed.net do 15. decembra 2022., 23:59 sati, sa naznakom “Prijava za stipendiju za izradu MA završnog rada za 2022 – (ime i prezime aplikanta)”.

Uz prijavu je neophodno poslati: biografiju, najnoviji prepis evidencije ocjena, motivaciono pismo u kojem se ukratko opisuju vaša istraživačka interesovanja i tema preliminarnog rada, elektronsko ili štampano pismo od mentora sa naznakom teme i opredijeljenosti za mentorstvo, koncept notu MA završnog rada (dvije kartice teksta), sa najmanje pet relevantnih izvora literature.

Prilozi moraju biti u .pdf formatu. Koncept nota treba biti u “arial font”, prored 1,15, veličina 12., “single spacing”.

Prijave će se ocjenjivati na osnovu kvaliteta koncept note, usklađenosti sa oblastima iz poziva, prosjeka ocjena i demonstriranog društvenog aktivizma, prikazanog kroz biografiju i motivaciono pismo.

Projekat “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” implementira People in Need, međunarodna humanitarna i razvojna organizacija, u partnerstvu sa međunarodnom kompanijom Dekonta BiH i Kantonalnim javno komunalnih preduzećem “Rad”, uz finansijsku podršku Vlade Češke Republike.

KJKP “Rad” s devet općina u Kantonu Sarajevo učestvuje u realizaciji projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u KS”. Planira se unapređenje rada KJKP “Rad”, kao i modernizacija kroz nabavku opreme za uspostavu novih 275 zelenih otoka za sortiranje otpada, kompostera za 2000 domaćinstava, izgradnje jednog javnog reciklažnog dvorišta, edukacije ključnog osoblja KJKP “Rad”, uspostave efikasnije koordinacije, te jačanje svijesti javnosti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada u Kantonu Sarajevo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.6 miliona KM, a implementacija je planirana za period: juli 2021. – decembar 2023. godine. Cilj je doprinijeti poboljšanju upravljanja otpadom unutar Kantona Sarajevo.

Povezane objave

Back to top button