Nakon donošenja Odluke o pokretanju procesa i imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina, 18. februara je održan prvi radni sastanak Komisije.

U sastav Komisije imenovani su: Mirza Marukić, Meliha Avdibegović, Merima Osmanović, Aziz Fazlić, Sanja Zagorac-Jozić, Zdravko Barić, Nedžad Masnopita, Sadik Alić, Mirza Dinar i Enisa Mešetović.

Izrada Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina vršiti će se u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojenoj na 193. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 03.10.2019. godine. U skladu sa Uredbom i dosadašnjim iskustvom pristupit će se horizontalnoj i vertikalnoj koordinaciji u procesu izrade dokumenta te će se vršiti kontinuirano informisanje javnosti o samom procesu izrade strateškog dokumenta. 

Komisija će se sastajati prema dinamici izrade dokumenta i kroz radne sastanke, organizaciju okruglih stolova i tematskih rasprava, te individualni rad prema povjerenom zadatku prikupljati i analizirati podatke, predlagati mjere, ciljeve, projekte i aktivnosti iz oblasti svog profesionalnog djelovanja, a sve u cilju izrade Strategije prema metodologiji održivog razvoja uz ravnomjeran tretman oblasti: zaštita životne sredine i razvoj infrastrukture, ekonomski, ruralni i društveni razvoj.

Postupak izrade Strategije je u potpunosti otvoren, javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije. Rok za izradu prijedloga  ovog veoma bitnog dokumenta za našu općinu je 30. novembar 2020. godine a sljedeći sastanak održat će se 03. marta 2020. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Ilijaš.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.