Uncategorized

Počinje vakcijancija protiv sezonske gripe

Ministarstvo zdravstva  Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 9.  gripe za sezonu 2020/2021koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinjeu utorak, 1. decembra 2020. godineu svih devet Organizacionih jedinica (Stari Grad – 740 doza, Centar –1550doza, Novo Sarajevo – 1530doza, Novi Grad – 1580doza, Ilidža – 1520doza, Hadžići – 580doza, Vogošća – 730doza, Ilijaš – 460dozaiTrnovo – 100doza) JU Dom zdravlja KS sapripadajućimlokalitetima.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnomsaobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturii novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija.

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

NAPOMENA: ZBOG PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) TERMIN VAKCINISANJA PROTIV SEZONSKE GRIPE ZA 2020/21 POSEBNO JE OREĐEN U TRAJANJU OD DVA SATA U TOKU DANA, ŠTO JE NAZNAČENO U DALJEM TEKSTU :

OJ Stari Grad(vrijeme vakcinisanja od 9 do 11 sati )VAŽNO

Centralni objekatAlajbegovićeva 1(tel: 033 278 624),

lokalitetBaščaršija – Jaroslava Černija( tel 033 237 324),

lokalitetSafvet – beg BašagićSafvet-bega Bašagića 75 (tel: 033 536 580)

OJ Centar(vrijeme vakcinisanja od 8 do 10 sati)VAŽNO

Centralni objekat, II sprat porodična medicinaVrazova 11(tel: 033 292 559)

lokalitet JablaničkaFehima efendije Čurčića 3(tel: 033 226 780),

lokalitet ČekalušaČekaluša 41(tel: 033 200 126),

lokalitet MejtašM.P.Sokolovića13, ( 033 261 275),

lokalitetBreka– Himze Polovine do 47 (tel: 033 261 285),

lokalitetKoševsko BrdoBraće Begić 6 (tel: 033 566 890),

lokalitetKoševo 2Marcela Šnajdera 9a (tel: 033 668 288),

lokalitetCicin Han br. 130(tel: 033 206 633),

lokalitet CiglaneHusrefa Redžića 11(tel: 033 213 961),

lokalitet Urijan DedinaUrijan Dedina 81 (tel: 033 666 459),

lokalitet Hrastovi-MrkovićiPanjina Kula78,

lokalitet Višnjik – Bolnička 8A (tel: 033 201 855)

OJ Novo Sarajevo (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati )VAŽNO

Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (tel: 033 724 700)

lokalitet Grbavica 3 – Grbavička 131 (tel: 033 721 920),

 Edukacioni centar – Grbavička do 4b (tel: 033 665 375)

lokalitet Trg heroja 2 (tel: 033 661 134),

lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (tel: 033 814 566),

lokalitet Pofalići – Humska 67 (tel: 033 654 910),

lokalitet Kalesijska  – Kalesijska 2 (tel: 033 651 995)

lokalitet Hrasno Brdo – Varaždinska bb(tel: 033 671 150)

OJ Novi Grad(vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( tel: 033 704 953),

lokalitet Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (tel: 033 590 787),

lokalitet Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (tel: 033 717 635),

 lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (tel: 033 631 555),

lokalitet Alipašin Most II – Kasima Hadžića do 6 (tel: 033 658 399),

lokalitet Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( tel: 033 464 155),

lokalitet Alipašino Polje B faza – Trg ZAVNOBiH-a 23 ( tel: 033 546 922),

 lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (tel: 033 235 563),

lokalitet Alipašin Most 1 – Safeta Zajke bb (tel: 033 464 311),

lokalitet Bojnik – Bojnik bb ( tel: 033 516 315)

OJ Ilidža(vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (033 625 859),

lokalitet Hrasnica – Šehitluci 6 (tel: 033 580 860),

lokalitet Stup II – Dobrinjska 2 ( tel: 033 638 789)

lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 (tel: 033 638 788),

lokalitet Osik – do broja 114 ( tel: 033 699 099),

lokalitet Rakovica – Rakovička cesta 55 (tel: 033 404 645),

lokalitet Blažuj – Vlakovo do 102A (tel: 033 692 283)

lokalitet Hrasnica II – Stari drum 48b (tel: 033 429 725)

lokalitet Butmir – Ilirska bb (tel: 033 685 381)

lokalitet Sokolović Kolonija – Trg 22 aprila br 10 (tel: 033 510 055)

lokalitet Stup I – Briješćanska br 24 (tel: 033 452 921)

OJ Vogošća(vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Igmanska 52 (tel: 033 278 701),

  lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (tel: 033 481 131)

lokalitet Rosulje – 24 juni 24 (tel: 033 431 391)

OJ Ilijaš(vrijeme vakcinisanja od 12.30 do 14.30 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Bogumilska 6 (tel: 033 584 350),

lokalitet Srednje – Srednje bb (tel: 033 489 038),

lokalitet Podlugovi – Moševička 88 (tel: 033 402 083),

lokalitet Kamenica – Kamenica bb (tel: 033 480 495),

lokalitet Mrakovo – Mrakovo bb (tel: 033 429 230)

OJ Hadžići(vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (tel: 033 421 247),

lokalitet Pazarić – Bjelašnička 31 (tel: 033 416 668 ),

lokalitet Tarčin – Ulica 27 jul bb (tel: 033 418 822),

lokalitet Binježevo – Binježevo bb ( tel: 033 519 009)

OJ Trnovo(vrijeme vakcinisanja od 10 do 12 sati, izuzev lokaliteta Delijaš od 9 do 11 sati) – VAŽNO

Centralni objekat Trnovo – Trnovo bb (tel: 033 439 047)

lokalitet Dejčići (tel: 033 438 003),

lokalitet Šabići (033 488 003

 lokalitet Delijaš (033 487 233)

Povezane objave

Back to top button