ILIJAŠVIJESTI

Podaci matičnog ureda Općine Ilijaš za 2021. godinu

Prema podacima matične evidencije Općine Ilijaš u protekloj 2021. godini vršeni su upisi u matičnu knjigu rođenih, umrlih i vjenčanih.

Za 2021 godinu broj upisa je sljedeći:

U matičnu knjigu umrlih izvršeno je ukupno 293 upisa,  što je u odnosu na prošlu godinu više za 59 upisa. Od ukupnog  broja,  broj upisa u matičnu knjigu umrlih u Srednjem  je 48.

Ukupan broj vjenčanja  je bio 163,  što je za 8 više u odnosu na prošlu godinu.

U matičnu knjigu rođenih izvršeno je ukupno 297 upisa, što je 15 upisa više u odnosu na prošlu godinu. Od ukupnog broja u matičnom uredu u Srednjem izvršeno je 34 upisa rođenja.

Šest najčešćih muških imena koja su upisana u matičnu knjigu rođenih na području općine Ilijaš u protekloj godini su Rejjan, Džan, Davud, Adian, Jusuf i Daris.

Najpopularnija ženska imena koja su upisana u matičnu knjigu rođenih na području općine Ilijaš su Hana, Sumeja, Emina, Džejla, Ema i Zejna.

Iz matičnog ureda napominju sve one koji upisuju novorođenu djecu u matičnu knjigu rođenih sa imenima koja sadrže u sebi slova mimo BHS abecede, poput Qq, Ww, Xx i Yy, da svakako to mogu učiniti. Međutim, prilikom izdavanja ličnih dokumenata javlja se problem ispisa ličnog imena koji u sebi sadrži slova stranog alfabeta.

Iz Sektora za administraciju Ilijaš MUP-a Kantona Sarajevo kazali su da u slučaju kada lično ime lica sadrži posebna slova postupanje je regulisano članom 5. Uputstva o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definisana zvaničnim jezicima i pismima u BiH i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa ličnih podataka u centralnu evidenciju (“Službeni glasnik BiH” broj: 8/13) i članom 6. stav (4) Zakona o ličnoj karti državljana BiH (“Službeni glasnika BiH” broj: 32/01, 16/02,32/07,53/07,56/08 i 18/12).

Prema odredbana navedenih propisa podnosiocu zahtjeva se izdaje lična karta na kojoj su određeni podaci  ispisani u latiničnom i ćirilčnom ispisu. U latiničnom ispisu predmetni podaci se upisuju onako kako su upisani u matične knjige, dok se u ćiriličnom ispisu vrši  prebacivanje slova stranog alfabeta prema navedenim propisima.

Povezane objave

Back to top button