Udruženje logoraša Ilijaš polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na  Spomen obilježju logorašima Ilijaša obilježili su i ove godine Dan logoraša. To je dan kada se podsjeća na mnogobrojna zatvaranja i protjerivanje Bošnjaka i Hrvata sa područja općine Ilijaš te cijele BiH.

Halid Masnopita, predsjednik Udruženja logoraša općine Ilijaš, kazao je da su se i ove godine okupili da na prigodan način obilježe ovaj dan.

„Kao i svake godine Udruženje Ilijaš organizuje obilježavanje Dana logoraša, to je dan kada su srpske vlasti 1992. godine osnivali koncetracione logore na području naše općine kao što su Podlugovi, Bioča i drugi. Organizatori su bili Hadžić Ratko, Radić Trifko, Kapuća Ratko, Berlašević i drugi, a kroz logore je prošlo negdje oko 800 do 900 stanovnika naše općine, mnogi su nestali, mnogi su ubijeni. Obilježavanjem ovog datuma pokušavamo da se ne zaboravi i ne ponovi“ istakao je Masnopita.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je kazao da se trebamo prisjećati ovog veoma bitnog datuma.

„ Ovo je jedan od datuma iz 1992. godine  kada su građani ove općine nažalost pod politikom koju je vodio SDS, politike koja je značila napad na suverenu  i međunardno priznatu državu BiH plaćali jedan danak činu koji je bio kakav je bio i koji je imao taj jedan sastavni dio koji je značio prolazak građana kroz logore. Veliki broj Ilijašana je prošao logore, logori su bili u školama, željezničkim stanicama to je značilo mučenje, to je značilo pripremu za etničko čišćenje s ovim prostora  i taj aspekt moramo  posebno i razumjeti, cijeniti i znati, te na osnovu njega se ispravno  podsjetiti. Danas obilježavamo ovaj dan bez velikog broja ljudi, obilježavamo bez naše djece, učenika, studenata one populacije koja treba čuti o tim događajima. Znamo da se još o tim događajima ne može učiti na objektivan način iz školskih udžbenika, tako da ove manifestacije znače gajenje kulture sjećanja, znače prenos istine koja je bila u tom periodu. Međutim, bitno je da je Dan logoraša obilježen, i mogu se dati poruke na razne načine i medijski i bilo koje druge vrste da se ta istina zapamti, da  se ona nosi i da na bazi nje svi razvijamo osjećaj patriotizma, te odgovornosti prema državi BiH. Pravosudne institucije nisu dale adekvatan odgovor na sve te događaje koji su se dešavali 1992. godine. Nadamo se  da ćemo ipak doći u nekom narednom periodu kada će bar onih najodgovorniji odgovarati  pred sudovima BiH“ rekao je načelnik Fazlić.

Na području općine Ilijaš bilo je šest logora: škola u Podlugovima, željeznička stanica Podlugovi, OŠ “Hašim Spahić” u Ilijašu, osnovna škola u Gornjoj Bioči i dva logora u Crnoj Rijeci, a to je kuća Zukića i Solana u kojim je oko 1000 logoraša bilo zarobljeno od čega je 800 logoraša razmijenjeno, a 150 logoraša je na zvjerski način mučeno i ubijeno. Kao nestali vode se 50 logoraša.

Share.

Comments are closed.