ILIJAŠVIJESTI

Posjeta učenika O.Š. Stari Ilijaš Sedmoj PU

U skladu sa planiranim aktivnostima i strateškim opredjeljenjem  Uprave policije za stalnom saradnjom i kontaktima sa predstavnicima i ustanovama lokalne zajednice, policijski službenici Sedme PU – PS Ilijaš, zaduženi za realizaciju projekta “Rad policije u zajednici” su, na zahtjev menadžmenta JU O.Š Stari Ilijaš, organizirali posjetu policijskoj stanici Ilijaš za grupu učenika od I do IV razreda.

Posjeta je organizirana s ciljem upoznavanja učenika sa osnovnim zadacima i  obavezama policijskih službenika, opremom koju koriste prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, kao i različitim izazovima i problemima sa kojima se policijski službenici susreću tokom obavljanja svakodnevnih dužnosti.

Naravno, svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika pomenute osnovne škole. Smatramo da je ovakav vid edukacije veoma koristan, jer približava ulogu policijskog službenika djeci i značajno relaksira njihov odnos prema profesiji policajca, tako da je za njih današnja posjeta bila zabavna i interesantna, ali će, bez sumnje,  u budućnosti  doprinijeti da spoznaju važnost i težinu zadatka kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.

Uprava policije će nastaviti da, kao i uvijek do sada, preventivnim načinom rada i edukacijom djece i omladine, u sklopu zajedničkih napora sa predstavnicima lokalnih zajednica, doprinosi stvaranju što povoljnijeg sigurnosnost ambijenta na području Kantona Sarajevo.

mup.ks.gov.ba

Povezane objave

Back to top button