ILIJAŠ

Potpisan Memorandum o saradnji između Općine Ilijaš i Prirodno – matematičkog fakulteta UNSA

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i dekan Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Nusret Drešković potpisali su Memorandum o saradnji dvije ustanove na čijem su čelu.

Potpisivanjem ovog Memoranduma Općina Ilijaš i PMF će partnerski doprinijeti realizaciji aktivnosti u okviru planiranog projekta “STECCI – Stone monument Ensambles and the Climate Change Impact”. Cilj istraživanja je kreiranje i promocija inovativne i održive zaštite dijela sakralnog kulturno – historijskog naslijeđa od negativnih uticaja klimatskih promjena i antropogenih prijetnji kroz aktivno učešće lokalne zajednice u njihovom očuvanju i promociji.

Osim u oblasti zaštite i očuvanja stećaka, cilj projekta je kreiranje strateškog okvira za razvoj kulturnog turizma. Realizacijom projekta će se unaprijediti i promovisati saradnja između lokalnih zajednica kako na nacionalnom tako i na nivou regije Zapadnog Balkana.

Ovakve aktivnosti imaju za cilj proizvodnju sinergijskog učinka koji bi poboljšao kvalitet života lokalnog stanovništva i očuvao kulturnu baštinu općine.

Načelnik Fazlić je sa dekanom Dreškovićem razmjenio iskustva u vezi sa realizacijom projekata, kao i mogućnostima za unaprjeđenje saradnje između Općine Ilijaš i Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

“Zahvaljujemo se menadžementu Fakulteta jer su odlučili da Općina Ilijaš bude jedna od lokalnih zajednica koja će biti obuhvaćena aplikacijom. Jako nam je važno da imamo naučno – istraživački pristup u očuvanju stećaka kroz njihovu konzervaciju i zaštitu, ali i da kroz projekat izvršimo promociju kulturno – historijskog naslijeđa naše lokalne zajedice”, naglasio je načelnik Fazlić.

Fakultet i Općina će se partnerski angažovati kroz odnose koji su bazirani na principima trаnspаrеntnоsti, konsenzusa, obostranog interesa, оdgоvоrnоsti, еfikаsnоsti, pоsvеćеnоsti, mеđusоbnе infоrmisаnоsti, autonomnosti obje strane, tе dobrom i оdgоvоrnоm uprаvlјаnju resursima kојi će se koristiti za оstvаrivаnjе zајеdničkih cilјеvа i aktivnosti.

Predmet saradnje po Memorandumu podrazumijeva saradnju i podrškui u realizaciji monitoringa i konzervacije stećaka na lokalitetu nekropole Kopošići, saradnju kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima te podršku Općine u stvaranju podsticajnog okruženja za potrebe turističke valorizacije i ostalih projektnih aktivnosti vezanih za nekropolu stećaka na teritoriji općine Ilijaš.

Izvor: www.ilijas.ba

Povezane objave

Back to top button