VIJESTI

Potpisan Memorandum – Više mogućnosti na tržištu rada za osobe sa Down sindromom

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar i predsjednica Udruženja “Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine” Sevdija Kujović potpisali su Memorandum o saradnji na stvaranju pretpostavki za zapošljavanje osoba s Down sindromom na otvorenom tržištu rada.

Cilj te saradnje je uspostavljanje efikasnije podrške osobama s Down sindromom da bi se povećale prilike za njihovo zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, kao i jačanju međusobne saradnje na putu kreiranja javnih politika i donošenju relevantnih programa i mjera u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Saradnja uključuje angažovanost potpisnika memoranduma u okviru svojih nadležnosti i kapaciteta u realizaciji mjera i aktivnosti koje doprinose boljoj zapošljivosti osoba s Down sindromom na otvorenom tržištu rada, što će predstavljati unaprjeđenje sistema posredovanja i zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za osobe s invaliditetom.

“Ovim memorandum iskazujemo spremnost da Zavod da puni doprinos zapošljavanju osoba s invaliditetom. Time bi se smanjila ukupna nezaposlenost, a pri tom povećale prilike mladima s Down sindromom da pronađu adekvatan posao i uključe se na otvoreno tržište rada u Federaciji BiH. Također, kao jedan od ciljeva Projekta je unaprjeđenje znanja i vještina stručnog osoblja kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje, potrebnih za podršku osobama s invaliditetom (Down sindrom) u traženju posla i zaposlenja na otvorenom tržištu rada, te zadržavanju zaposlenosti što također predstavlja pozitivan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu i otvara nove mogućnosti”, kazala je direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

Predsjednica Udruženja “Život s Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine” Sevdija Kujović kaže ‘od te saradnje očekuju određene reforme u sistemu posredovanja i zapošljavanja, u FBiH koja će značiti, prije svega, podizanje kompetencija savjetnika u službama i biroima za zapošljavanje za rad sa osobama s invaliditetom te uspostavu inovativnih mjera podrške nezaposlenim osobama s Down sindromom’.

“Saradnja će se proširiti na poslodavce, od kojih očekujemo osiguranje razumnog prilagođavanja radnog okruženja da bi osigurali da invaliditet ne bude izgovor za nezapošljavanje osoba s invaliditetom – kazala je Kujović”, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

Povezane objave

Back to top button