BIHILIJAŠVIJESTI

Potpisan ugovor o snošenju troškova javnog gradskog prevoza putem KJKP “Gras” za pripadnike boračke populacije u Kantonu Sarajevo

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko potpisao je danas Ugovor o finansiranju troškova javnog gradskog prijevoza ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca, te dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja u Kantonu Sarajevo za period 1.1. do 31.3.2019.godine sa v.d. generalnim direktorom KJKP “Gras” Avdom Vatrićem.

Prema Ugovoru, Ministarstvo za boračka pitanja KS snosit će cjelokupne troškove mjesečnih kupona za prijevoz pripadnika boračke populacije iz navedenih kategorija.

U prošloj godini ovo pravo na mjesečnom nivou koristilo je oko 1200 pripadnika boračke populacije.

Podjelu kupona “Gras” će vršiti na osnovu spiskova korisnika kojima je priznato pravo na besplatan gradski prijevoz, a koje ovom preduzeću dostavljaju općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu u Kantonu Sarajevo.

Za ove namjene u Nacrtu budžeta KS za 2019. godinu planirano je 500.000 KM.

izvor: vlada.ks.gov.ba

Povezane objave

Back to top button