ILIJAŠVIJESTI

Poziv na javnu promociju Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš

U srijedu, 31. augusta 2022. godine sa početkom u 11:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Ilijaš održat će se promocija Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš. 

Ova analiza pripremljena je u uskoj saradnji između vladinog i nevladinog sektora, tačnije Općine Ilijaš i Instituta za razvoj mladih KULT. Istraživanje je utemeljeno na zakonskim obavezama proizašlim iz Zakona o mladima FBiH i urađeno je s namjerom da bude polazna osnova za izradu treće po redu Strategije prema mladima Općine Ilijaš sa akcionim planom.  Terenski rad na prikupljanju podataka i anketiranje mladih s područja Ilijaša realizirani su u periodu od januara do marta 2022. godine i prilikom prikupljanja podataka angažirani su anketari s područja Ilijaša, a koji su i sami mlade osobe, u dobi od 18 do 30 godina starosti.

Tematske oblasti u kojima smo propitivali stavove, mišljenja i ponašanja mladih su: Obrazovanje i nauka mladih; Rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih; Socijalna briga mladih; Zdravstvena zaštita mladih; Kultura i sport mladih; Aktivizam (učešće, volontiranje, mobilnost, migracije) mladih; Sigurnost mladih i COVID-19 i mladi (mladi u vrijeme pandemije). Definirani problemi i potrebe biti će polazna osnova za kreiranje preciznih programa za mlade, s konkretnim mjerama za njihovo učinkovito rješavanje.

Pozivamo predstavnike omladinskih udruženja, relevantnih javnih ustanova, vijećenike i vijećnice Općinskog vijeća Ilijaš, te sve druge zainteresovane građane i građanke općine Ilijaš da prisustvuju javnoj promociji Analize rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Općine Ilijaš.

ilijas.ba

Povezane objave

Back to top button