ILIJAŠMAGAZINVIJESTI

Poziv za učešće u literarnom ramazanskom konkursu JU KSC i Radio Ilijaš

JAVNA USTANOVA “KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” Ilijaš  povodom tradicionalnog ramazanskog literarnog  nagradnog takmičenja, raspisuje :

J A V N I   P O Z I V

za učenike osnovnih škola sa područja općine Ilijaš za pisanje literarnog sastava o temi:  “Ramazan, mjesec milosti, oprosta i spasa”

Nagrade :

 200KM-prvo mjesto

150 KM-drugo mjesto

100 KM-treće mjesto

Pravo prijave na konkurs imaju učenici osnovnih škola sa područja Ilijaša uzrasta od 9 do 15 godina.

Poziv je otvoren do petka 16. juna 2017. godine.

Prijava treba sa sadrži : ime i prezime djeteta, razred i  naziv škole koju pohađa, kao i kontakt telefon. Prijave  slati  putem emaila: radioilijas@gmail.com. Bit će formirana stručna  komisija za ocjenjivanje radova.

JU KSC i Radio Ilijaš putem sponzora obezbjedit će novčane nagrade za najbolja tri rada učenika a prema izboru stručne komisije. Svi radovi će biti pročitani u toku Ramazanskog programa Radio Ilijaša 2017.

Sve dodatne informacije o uslovima i načinima prijave možete dobiti na broj telefona Radio Ilijaša 033/400-800 ili email adrese: radioilijas@gmail.com.

 

Povezane objave

Back to top button