BIHILIJAŠVIJESTI

Predsjednik Savjeta MZ Mrakovo Elemin Bešlija: O projektima, rješavanju problema i planovima

Predsjednik Savjeta MZ Mrakovo Elemin Bešlija gostovao je u emisiji Radija Ilijaš posvećenoj projektima, aktivnostima i planovima u ilijaškim mjesnim zajednicama.

Na čelu MZ Mrakovo je od augusta prošle godine, te je kazao da je zatekao solidno uređenu situaciju jer je na čelu MZ bio odgovoran čovjek Mehmed Smajlović, koji je i danas podrška i adresa za traženje savjeta i pomoć u radu.

Ono što građane u MZ Mrakovo muči duži niz godina je problem neriješene oborinske i fekalne kanalizacije, jer kod svih većih padavina dolazi do izlijevanja i plavljenja na objektima.

-Nakon toliko godina i dalje pokušvamo taj problem riješiti, uzrok tome su i novoizgrađena apartmanska naselja, ali evo građani su susretljivi i potpisuju saglasnosti za prokop privatnih parcela i nadamo se da ćemo i ovaj problem riješiti, kazao je Bešlija.

Ono što dodatno zabrinjava građane, navodi Bešlija, je uništavanje putne infrastrukture zbog izgradnje apartmanskih naselja.

Kao što je poznato, zaista je učestala izgradnja apartmanskih naselja na području MZ Mrakovo, izvođači uništavaju tako cestovnu infrastrukturu i građani su ogorčeni. Mi sa izvođačima pokušavamo dogovoriti da nakon završetka radova izvrše rekonstrukciju, nadamo se da će ceste vratiti u prvobitno stanje.

Dodaje da su započete aktivnosti i javna nabavka-tender za izgradnju sportske plohe Bukovik u Mrakovu, za koju su ove godine planirana sredstva u Budžetu Općine Ilijaš.

-Drago nam je da će djeca i omladina, naša budućnost, imati mjesto za druženje i igru. Mi smo se nekad ranijih godina možda i mogli igrati na livadama, sada je prevelika izgradnja, sve je manje tih slobodnih površina i djeca su osuđena na kuću, tako da im ovakvi sadržaji zaista trebaju, napominje Bešlija.

Istaknuo je veoma dobru saradnju sa Općinom Ilijaš i općinskim službama koje se uvijek angažuju na rješavanju problema.

U proteklom periodu česti su kvarovi javne rasvjete, a bio je aktuelan problem sa slabim angažmanom servisera na popravci, ali zahvaljujući saradnji sa općinskim službama uspijevamo i taj problem da riješimo. Potrebna je na području naše MZ i zamjena led rsvjetnih tijela što je u nadležnosti resornog kantonalnog ministarstva pa su procedure dugotrajnije, ali nadamo se da ćemo i to uspjeti realizirati.

 

Povezane objave

Back to top button