VIJESTI

Predstavljamo dobitnika priznanja Općine Ilijaš-Halim Kovačević -Hako

hakoNastavljamo  sa serijom reportaža o dobitnicima priznanja Općine Ilijaš za 2014. godinu. Danas smo u programu Radio Ilijaša ugostili Halima Kovačevića -Haku ,koji je pokazao svoj društveni angažman u lokalnoj zajednici i šire .
-Meni je zaista drago ,što je prepoznat moj rad i sretan sam zbog priznanja -kazao je Kovačević.
Hako je kao prosvjetni radnik je radio u OŠ “Podlugovi”, OŠ “27.juli” u Ilijašu, OŠ “Moše Pijade” u Vogošći, OŠ “Taračin Do”, te gimnaziji u Ilijašu, bio je direktor u osnivanju Osnovne škole “Podlipnik”, zatim direktor škole i nastavnik u OŠ “27. juli” u Ilijašu, te zamjenik ministra za boračko-invalidsku zaštitu u okrugu Sarajevo.
U toku rata bio je načelnik za operativno-nastavne poslove opštinskog štaba Ilijaš, zatim komandant nastavnog bataljona regrutnog centra za obuku regruta i starješina Armije BiH u Zenici, te zamjenik komandanta regrutnog centra u Bugojnu. Dobitnik je Priznjanja Armije BiH:
 Predsjedništva RBiH, Komandanta III i V korpusa Armije BiH i komandanta nastavnog centra Zenica i Bugojno.
Za svoj predan i savjestan rad nagrađivan je priznanjima iz oblasti obrazovanja, fizičke kulture i drugih oblasti od kojih izdvajamo slijedeća priznanja i povelje
 Zlatna plaketa Saveza DTV “Partizan” BiH
 Povelja Saveza planinara BiH
 Zlatna plaketa Komiteta “Malih olimpijskih igara BiH”
 Zlatna plaketa Općine Ilijaš
 Priznanje za direktora škole od Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo
 Priznanje za najuspješnijeg pedagoga fizičke kulture Udruženja pedagoga fizičke kulture Općine Ilijaš
I danas bez obzira na godine radi mnoge društveno korisne poslove .U toku je realizacija projekta, kojeg je napravila grupa penzionisanih prosvjetnih radnika ,o školi kao socijalnoj zajednici nastavnika ,učenika i roditelja .Naravno realizaciju ovog projekta ćemo pratiti i blagovremeno obavještavati javnost o aktivnostima .

Povezane objave

Back to top button