Prezentacija projekta izgradnje fekalne i oborinske kanalizacione mreže sa prečistačem u MZ Kamenica

??????????????????????????????????????????????????????????

U skladu sa praksom organizovanja prezentacija investicionih projekata u Općini Ilijaš su projektanti kompanije “Sendo” d.o.o. Sarajevo predočili projekat izgradnje fekalne i oborinske kanalizacione mreže sa prečistačem u MZ Kamenica. Cilj prezentacije bio je informisati predstavnike Općine Ilijaš o aktivnostima koje bi se provodile i konsultacije na komentare i preporuke koje će biti korisne nosiocima i implementatorima projekata u provođenju narednih koraka.

Prisutni predstavnici Općine Ilijaš bili su načelnik Akif Fazlić sa saradnicima iz oblasti građenja, imovinsko – pravnih poslova i katastra, urbanizma i privrede, predstavnici JKP “Vodostan” Ilijaš na čelu sa direktoricom Belmom Zukić, te predsjednik Savjeta MZ Kamenica Akif Šehić.

Ovaj projekat je praktički nadogradnja već postojećeg projekta koji je uradio IPSA institut 2008. godine. Projektanti su ponudili rješenje odvodnje oborinske i fekalne kanalizacione mreže sa prečistačem sa težištem na lokaciju prečistača koji bi mogao zadovoljiti potrebe kompletnog područja MZ Kamenica. Projektom je definsana lokacija prečistača, a na sastanku je bilo riječi i o alternativnoj lokaciji. U najskorijem periodu bi se trebalo opredijeliti na kojoj od ove dvije lokacije će se graditi. Prilikom odabrie lokacije u obzir će se uzeti jednostavnije regulisanje pristupnog puta i mogućnost izdizanja nivoa prečistača iznad stogodišnjih voda za otprilike jedan metar.

Dogovoreno je da se riješe imovinski odnosi za lokaciju na kojoj će se graditi prečistač, nakon čega bi se uradio glavni projekat, a potom bi se pribavila urbanistička i građevinska dozvola. Nakon toga bi uslijedila implementacija projekta. Obzirom da se radi o projektu koji zahtjeva znatna finansijska sredstva planirano je da se projekat realizuje u fazama.

Izvor: Općina Ilijaš

Prethodni članakAzra Hadžiomeragić predstavila BBI banku na međunarodnoj konferenciji u Londonu
Naredni članakDraškić i ostali: Pozivi komšijama da izađu iz skloništa nakon napada