Na radnom konsultativnom sastanku koji je upriličen u reonu Korita, a na kojem su prisustvovali Općinski načelnik Akif Fazlić, član Predsjedništva BiH Željko Komšić, ministar odbrane BiH general Sifet Podžić, ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović, zastupnik u Skupštini KS Mahir Dević, ratni komandant brigade Enes Durak, predsjednik UO Udruženja 126. brigade Bego Durić,  te ostali članovi Upravnog odbora udruženja 126. ilijaške brigade, općinski vijećnici i borci ilijaške brigade iz Ilijaša i Vogošće, razgovaralo se o incijativi za izgradnju Memorijalnog centra 126. ilijaške brigade i ostalih jedinica koje su učestvovale u odbrani slobodnih teritorija općine Ilijaš u širem reonu Čemerske planine.

Cilj projekta jeste da se sačuvaju sjećanja na sve pripadnike 126. brigade, kao i na sve pripadnike Armije BiH koji su učestvovali u odbrani ovih područja.

Općinski načelnik Akif Fazlić naglasio je da će Općina pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokalitetu budućeg memorijalnog centra, kao i izradu idejnog projekta. Ujedno se zahvalio svima na doprinosu u definisanju ove ideje kao i na izboru mikro lokacije za izgradnju memorijala.

Članovi UO Udruženja 126. brigade i borci iz Ilijaša i Vogošće, a koji su bili pripadnici brigade iskazali su zadovoljstvo što je prihvaćena ovakva incijativa sa očekivanjima da se neće dugo čekati sa početkom realizacije ovog projekta.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović je rekao da je izgradnja ovog Memorijanog centra značajna za Kanton Sarajevo i da će Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo dati podršku u realizaciji ovog projekta.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je naglasio da je razlog njegovog dolaska na ovaj sastanak davanje pune podrške borcima i Općini Ilijaš za izgradnju memorijalnog centra.

Share.

Comments are closed.