Uncategorized

Privatna okupljanja svesti na minimum, slaviti u krugu porodice: Ove su mjere na snazi tokom novogodišnjih praznika

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su naredbom od 21. decembra na snazi, proširene su za dio koji se odnosi i na novogodišnje praznike.

????????????????????????????????????????????????????????????

Tako se građanima preporučuje da u vrijeme održavanja predstojećih praznika, kao i Nove godine, privatna okupljanja svedu na minimum i obilježavaju u krugu najuže porodice.

Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu.

U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, osobama starije životne dobi se preporučuje da to bude u periodu od 11 do 13 sati.

Također, osobama starije životne dobi preporučeno je da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita te da najprije kontaktiraju telefonom porodičnog ljekara ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili savjet.

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.

Podsjetimo, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i 21. decembra donio novu Naredbu, te je dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na dalje postupanje.

Novom Naredbom opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, dok je Naredba u nekim dijelovima proširena.

Naredbom se kriznim kantonalnih ministarstava zdravstva nalaže “da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju zabranu rada ugostiteljskih objekata i kazina na području kantona u razdoblju od 23 sata uvečer do pet sati ujutru narednog dana”, a navedeno se odnosi i “na ugostiteljski dio odnosno restorane u hotelima, motelima i sl.”.

Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23 sata uvečer do pet sati ujutru narednog dana”, a za kontrolu ove odredbe zadužene su kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova shodno kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

I dalje je obavezno nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima:

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je 17. decembra naredbu kojom aktuelne mjere na području Brčko Distrikta zbog COVID-19 ostaju na snazi do 10. januara 2021. godine uključujući i radno vrijeme ugostiteljskih objekata i policijski sat.

Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko Distrikta BiH u periodu od 22 do pet sati ujutro. Od ove mjere izuzimaju se svi zaposleni koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.

Rad ugostiteljskih objekta na osnovu odluke Štaba za zaštitu i spašavanje i dalje je do 19 sati kao i rad sportskih kladionica, kockarnica i drugih priređivanja igara na sreću te teretana, fitnes centara, škola sporta i rekreativnih aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru.

Štab za vanredne situacije u entitetu RS produžio je ranije donesene restriktivne mjere do 15. januara.

Donesen je Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane koronavirusom, kojim se s ciljem njenog sprečavanja na teritoriji eniteta RS i zaštite i spašavanja stanovništva do 15. januara zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba.

Zabranjuje se muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode), kao i prodaja alkohola od 22 do šest sati ujutro.

Detaljnije informacije o mjerama u entitetu RS možete pročitati na ovom linku.

Povezane objave

Back to top button