Sredstva za realizaciju devet Programa mjera za podsticaj zapošljavanja Kantona Sarajevo za 2019.godinu u iznosu od 14.162.533 KM obezbjeđena su rebalansom Budžeta Javne ustanove Službe za zapošljavanje. Ovim povodom, organizovana je konferencija za medije na kojoj se se obratio direktor pomenute službe Nermin Pećanac i ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija.

“Mnoge stvari koje smo do sada uradili nisu bile slučajne. Tu prije svega mislim na sporazume koje smo potpisali s institucijama, na aktivnosti realizirane sa resornim ministarstvom, kantonalnom Vladom, radnim grupama i verifikovanim grupama za kvalifikaciju i prekvalifikaciju”, istakao je direktor Pećanac.

Naglasio je kako je njihov budžet za aktivne mjere zapošljavanja prije rebalansa iznosio tri miliona, a sada 14 miliona KM. Ova sredstva su, po njegovim riječima, postojala u službi, ali su iz određenih razloga bila neaktivna.

“Zahvaljujući resornom ministarstvu, Vladi i zastupnicima u Skupštini KS dobili smo ovaj novac. Sad za njihovu realizaciju treba pronaći poslodavce”, poručio je direktor Pećanac.

Radi se o devet podsticajnih mjera za zapošljavanje putem – Programa sufinansiranja za šehidske porodice i porodice poginulih branilaca u visini od 3.460.000 KM za 350 osoba; Programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS u visini od 1.440.000 KM za 150 pripravnika; Programa sufinansiranja samozapošljavanja vrijedanom 2.695.600 KM za 293 osobe; Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u visini od 341.933 KM za najmanje 113 osoba, te Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama u visini od 36.000 KM za 18 osoba. Također, tu su i Program sufinansiranja zapošljavanja “50+” za koji je namjenjeno 2.304.000 KM za 240 osoba, Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvene ustanove u visini od 504.000 KM za 35 osoba, Program javnih radova PLUS – u visini od 529.800 KM za dodatnih 300 osoba, te Posao za sve za koji je namjenjeno 2.851.200 KM za novih 297 osoba.

Ovim programima bit će obuhvaćeno 1796 osoba sa evidencije nezaposlenih. Ono što je značajno da javni pozivi ostaju otvoreni do utroška sredstava, a odobravanje aplikacija vršit će se prema vremenu i redoslijedu zanimanja na protokol Službe, poručeno je danas. Svi programi objavljeni su na web stranici Službe za zapošljavanje KS. Povećani su i iznosi mjesečne refundacije u odnosu na ranije programe u visini od 800 KM za isplatu plaće i zakonom propisanih poreza i doprinosa, na vremenski period od 12 mjeseci.

Do sada je realizirano sedam programa po ranijim javnim pozivima kojima je obuhvaćeno 1046 osoba, a sa svim provedenim programima bit će zaposleno 2842 osobe sa evidencije nezaposlenih.

“Najveći problem do sada su nam bila zaleđena’ sredstva, te smo godinama imali milione KM za rješavanje nezaposlenosti, ali nisu korištena. I to uglavnom zbog loše propisanih procedura, ali i zbog administrativno – političkih kočnica. Nažalost i ovi programi su stajali mjesecima, čak i godinama, te bivali vraćani sa sjednica Vlade, ko zna zbog čega. Ovaj put Vlada Kantona Sarajevo je odlučila da ne interveniše, nego da otkoči programe i posao prepusti struci”, poručio je ministar Garibija.

Potcrtao je kako su uspjeli da osiguraju da sva sredstva postanu aktivna, i ovo je jedan od najvećih programa za podsticaj zapošljavanja koji je ikada realiziran u Kantonu Sarajevo, čija je vrijednost 17.279.253 KM.

“Upravo smo zbog te činjenice razgovarali sa stručnjacima da vidimo zbog čega novac ostaje, a šta je to što poslodavcima treba. U interesu nam je bilo da programe usmjerimo na mlade, kao i na teško zapošljive kategorije. Pozivam sve naše poslodavce i nezaposlene osobe da se prijave na ove programe”, zaključio je ministar Garibija.

Share.

Comments are closed.