JU Željeznički školski centar u Sarajevu, jedini u Bosni i Hercegovini, po treći put organizuje obilježavanje „Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima na željezničkocestovnim prijelazima“, ILCAD.

 Obilježavanje će se održati u Ilijašu na pružnom prijeazu Alića Han, 10. juna sa početkom u 10,30 sati.

ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) je međunarodna kampanja, koja se provodi u 51-oj državi svijeta u organizaciji Međunarodne željezničke unije (UIC) i u saradnji sa Europskom komisijom i Ekonomskom komisijom Ujedinjenih naroda za Europu. Svrha kampanje je promijeniti pogrešnu percepciju da su nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima samo problem željeznice.

Kampanja se provodi pod sloganom „Život je vrijedan čekanja“, a ciljana grupa stanovništva su pješaci učesnici u saobraćaju. Učesnici u saobraćaju u prilikom prelaženja pruge imaju tri predrasude.

1. predrasuda da je voz spor i da će stići na vrijeme prijeći prugu.

2. predrasuda da je voz bučan.

3. predrasuda da će se voz moći zaustaviti na vrijeme. Upravo su ovo razlozi zbog kojih smo se odlučili ispred JU Željezninčkog školskog centra Sarajevo, da i ove godine obilježimo Međunarodni dan svjesnoti o opasnostima na željezničkocestovnim prijelazima u našoj državi.

Naziv akcije koju želimo da provedemo u sklopu naših aktivnosti je: „VIP – Voz ima prednost“. Poseban aspekt naše kampanje odnosi se na učenike osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo koji u toku svojih svakodnevnih obaveza u više navrata prelaze preko željezničke pruge. Provođenje Akcije su podržali JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Udruženje inženjera saobraćaja u Bosni i Hercegovini.

Share.

Comments are closed.