ILIJAŠ

Provedba konsultacija na radnu verziju trogodišnjeg plana rada Općine Ilijaš za periood 2024.-2026.

U skladu sa Zaključkom Općinskog načelnika br. 01/2-28-805/23 od 29.03.2023. godine, objavljujemo utvrđenu “RADNU VERZIJU TROGODIŠNJEG PLANA RADA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 2024.2026. GODINE”, sa ciljem provedbe procesa konsultacija, odnosno prikupljanja komentara i preporuka na objavljeni dokument.

Proces konsultacija traje 10 (deset) dana od dana objave dokumenta putem “web” stranice Općine Ilijaš.

U proces konsultacija se mogu uključiti institucionalni, odnosno socio-ekonomski partneri, te šira javnost.

U datom vremenu svi zainteresirani subjekti mogu dostaviti komentare i preporuke u pisanoj formi lično putem pošte ili na protokol Općine Ilijaš (126.ilijaške brigade br. 6., 71 380 Ilijaš sa naznakom: “Komentari i preporuke – Trogodišnji plan rada – NE OTVARAJ”), te putem mail-a: strategijarazvoja@ilijas.ba.

LINK na “RADNU VERZIJU TROGODIŠNJEG PLANA RADA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 2024.2026. GODINE”

Povezane objave

Back to top button