Radionica u okviru projekta MEG II: Unapređenje funkcije e-uprave između uprave i građana, te uprave i privatnog sektora

U okviru druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) u Općini Ilijaš je održana radionica na temu unapređenje funkcije e-uprave između uprave i građana, te između uprave i privatnog sektora.

Radionicu je održao eksterni MEG konsultant za uposlenike Općine Ilijaš zadužene e-registar i digitalnu komunikaciju sa privatnim sektorom, te građankama i građanima, potom za sve pomoćnike načelnika i šefove službi, vijećnike i vijećnice, predsjedavajuću OV, sekretara OV i koordinatoricu MEG projekta Općine Ilijaš.

Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) se implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija u BiH kroz svoj IPA II fond, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Izvor: Općina Ilijaš

Prethodni članakOdržana Tematska sjednica Općinskog vijeća o temi „Informacija u vezi izgradnje Apartmanskih naselja na području općine Ilijaš“
Naredni članakDraškić i ostali: Optuženi raspoređivao vojsku u Lješevu