ILIJAŠ

Radionica za vijećnike i vijećnice OV Ilijaš u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II)

U okviru druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) u Općini Ilijaš je održana radionica o temi planiranje rada i izvještavanje o radu vijeća, mehanizmi komunikacije sa građanima i praćenje realizacije akata usvojenih od strane Općinskog vijeća.

Radionica je organizovana za vijećnike i vijećnice, predsjedavajuću OV, sekretara OV i koordinatora MEG projekta Općine Ilijaš. Cilj je bio predstaviti ključne elemente Srednjoročnog akcionog plana u dijelu koji se odnosi na planiranje rada i izvještavanje o radu vijeća, potom predstaviti mehanizme komunikacije vijećnika sa građanima i praćenje realizacije akata usvojenih od strane vijeća. Kroz prezentaciju aktuelnog stanja u JLS podstaknuti angažovanje učesnika u cilju unapređenja rada Vijeća u ovim oblastima. Radionicu je održala eksterna MEG konsultantica.

Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) se implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija u BiH kroz svoj IPA II fond, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Izvor: Općina Ilijaš

Povezane objave

Back to top button