Grupa je usvojila zapisnik sa prethodnog sastanka, a potom analizirala prijedlog projekata koji namjeravaju provoditi u narednom periodu. Na sastanku je analizirana i lista kategorija djece u riziku koju je radna grupa identifikovala na ranijim sastancima.
 
World Vision će u narednom periodu provesti projekat fokusiran na rad sa djecom romima u koji će uključiti i tri osnovne škole sa područja općine Ilijaš i to OŠ “Hašim Spahić”, OŠ “Stari Ilijaš” i OŠ “Srednje”.

U velikoj sali Općine Ilijaš održan je sastanak Grupe za dobrobit djece u okviru projekta Jačanje referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou koji provodi World Vision uz podršku UNICEF-a.

U proteklom periodu Grupe za dobrobit djece kreirala je Sproazum o saradnji između subjekata zaštite djece i mladih od nasilja na području općine Ilijaš, čije potpisivanje je planirano u februaru.

Predmet Sporazuma je regulisanje međusobnih partnerskih obaveza na lokalnom nivou, u cilju efikasnijeg provođenja zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite djece i mladih od nasilja na području općine Ilijaš.

izvor: ilijas.ba

Share.

Comments are closed.