Nakon što je objavljen Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama UNDP BiH je raspisao Javni poziv za proizvođače i distributere certificiranih kotlova/peći i/ili certificiranih toplotnih pumpi. Pilot projekat provodi Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS sa UNDP BiH.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje aplikacija za formiranje liste certificiranih peći i kotlova na pelet snage do 35 kW i certificiranih toplotnih pumpi snage do 20 kW za potrebe provođenja Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju svi proizvođači i/ili distributeri certificiranih peći/kotlova na pelet i proizvođači i/ili distributeri certificiranih toplotnih pumpi registrovani u BiH i koji imaju servisnu mrežu na području Kantona Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava prema uslovima Javnog poziva traje do 05.02.2021. godine.

Izvor: Akta.ba

Share.

Comments are closed.