ILIJAŠREPORTAŽE

Razgovor sa Mehmedom Smajlovićem: U MZ Mrakovo realizovani brojni projekti

U proteklom periodu realizovani su brojni projekti na području MZ Mrakovo. Već dugi niz godina na čelu ove MZ je Mehmed Smajlović, koji  se zajedno sa svojim saradnicima nesebično zalaže za poboljšanje uslova života svih građana. Sa Smajlovićem smo razgovarali o realiziranim i planiranim projektima i aktivnostima.

Stanovnici Salkanovog Hanu su organizovali akciju čišćenje i uređenje potoka kod mezarja „Kanđelo“, kako i sam Smajlović kaže ovo je akcija koja traje već unazad nekoliko godina.

„Građani su došli na ideju da urede taj potok zajednički s ličnim sredstvima, a onda da tražimo sredstava i od nadležnih iz općine. Na taj način smo definisali tu finansijsku konstrukciju. Dogovorili smo se da svako domaćinstvo, prvenstveno u Salkanovom Hanu  izdvoji po 5 KM, a ovo je poziv i za druge koji žele da se priključe akciji, koja je već na nivou općine regulisana. Građani su izvršili  volontersku akciju, 100 metara su pripremili potoka da ga uredimo u smisli da bude zaštićena obala. Nakon toga su krenuli s proklesavanjem, a drveće su poklonili socijalnim kategorijama. Ide druga faza to je pristupni put, uređenje korita i mi ćemo taj potok rješavati parcijalno 100 po 100 m“ rekao je.

Da su građani MZ Mrakovo aktivni, pokazuje i činjenica akcije kresanja drveća.

 „Imamo određenu vrstu problema u smisli putnog pojasa i to na glavnom putu Ilijaš – Popovići, a ništa manje nisu značanji ni ostali putevi. Ovaj put Ilijaš – Popovići je u nadležnosti KS odnosno Direkciji za puteve KS, a ovi ostali putevi oko 15km su u nadležnosti Općine. Uputili smo Općini na znanje, i ovo je jedan od rijetkih akata na koji smo dobili odgovor. Mi smo već s građanima i omladinom krenuli u realizaciju i sanaciju proklesavanja i uređenja putnog pojasa da nesmetano saobraćaj može prolaziti. Međutim ima građana koji su to ignorisali, a u aktu stoji da su građani dužni da održavaju te putne pojase. Također, u završnim odredbama piše ako se građani ogluše mi trebamo da obavijestimo Općinu i inspekciju, te da se djeluje na one koji ignorišu tu vrstu. Građani su dužni svoje avlije kresati da ne ometa saobraćaj“ istakao je.

Također,  građani u MZ Mrakovo su dobli javne rasvjete, a Smajlović ističe kako se nije dugo čekalo na realizaciju.

 „ Mi možemo iz ove prakse kazati da pratimo razvoj i implementaciju projekta javne rasvjete na nivou općine. Svake godine mi s predstavnicima općine izađemo na lice mjesta i obiđemo prioritete kome i za koju ulicu treba rasvjeta. Nedavno smo implementirali 20 i više rasvjetnih tijela tamo gdje smo mi predložili, i to je bila prva faza. Mi imamo određenu vrstu problema, još to nije adekvatno riješeno kada je u pitanju održavanje rasvjetnih tijela kad pregori ili ako se desi neki kvar,a KJKP Park Sarajevo je trenutno nadležan da održave. Kad je u pitanju implementacija iz budžeta Općine Ilijaš nama je još vrlo mala ostalo rasvjetnih tijela da postavimo. Prva faza implementacije javnih rasvjeta je završena, ide se u fazu druge da se završi do kraja godine“ rekao je.

S obzirom na to, da je pandemija korona virusa  spriječila da djeca normalno pohađaju školu, te da su morali online pratiti nastavu, na munari u Mrakovu postavljena je 4G mreža gdje će biti u svrhu građana i funkcionalnosti za online nastavu.

Radovi su i izvršeni i na uređenju ispred doma i mekteba u Popovićima, kao i gasulhane u Salkanovom Hanu.

„Projekat je u vrijednosti od 4000 KM do 5000 KM koji je implementiran na incijativu građana.To su mali projekti koji donese na neki način zadovoljstvo građana. Razmišljam o nekoj vrsti doprinosa građana, da formiram incijativu da svaki građanin izdvoji sredstava za ovakve aktivnosti na naš žiro račun gdje bi se to transparentsno trošilo. Tako bi svaki građanin imao za svoju neku potrebu da li je to upitanju socijalna, ili nešto popraviti da ne čekamo procedure tendere“ istakao je.

Nedavno je održan sastanak s omladinom u MZ Mrakovo, gdje su između ostalog razgovarali o raznim projektima i aktivnostima.  

Mi ovdje imam u MZ Mrakovo registrovano udruženje „ Iskoristi dan – Carpem diem“. Također, razmišljamo o projektu Sportsko- rekreativni centar gdje imam već kupljeno zemljište. Na taj način bi mlade uključivali kroz radionice i volonterizam da budu aktivni“ rekao je.

MZ Mrakovo je primjer kako se radi sa svojim građanima. Želimo im još puno uspješnih projekata.

Povezane objave

Back to top button