Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH čiji je cilj da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada u visini iznosa neto najniže plate u FBiH, te pravo na penzijsko i invalidsko, zdravstveno, kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

-Roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom sa 100-postotnim oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe. Ako u porodici ima dvoje ili više osoba sa invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja, navodi se u saopštenju Vlade Federacije BiH.

Pravo na status roditelja njegovatelja osobe sa invaliditetom može biti priznato ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a status može biti priznat roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom.

Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.

Vlada je Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona, a za provedbu ovog zakona će godišnje u budžetu FBiH trebati obezbijediti više od 27 miliona KM.

Share.

Comments are closed.