ILIJAŠINTERVJU

Sa vijećnikom Mehmedom Sinanovićem o stanju privrede: Prema analizi Ilijaš osma općina po vrijednosti izvoza u FBiH

U emisiji „Vijećamo sa vijećnicima“ sa ilijaškim vijećnikom Mehmedom Sinanovićem (SDA) razgovarali smo o stanju privrede, aktuelnim projektima u ovoj oblasti, načinima unapređenja privrednog razvoja.

U skladu sa vizijom razvoja, Općina Ilijaš teži da postane: “Stabilna i sigurna lokalna zajednica, čiste životne sredine, povoljnog poslovnog okruženja i ujednačenog urbanog i ruralnog razvoja”. Na bazi vizije razvoja definisani su osnovni parametri strategije tj. razvojni prioriteti u oblasti životne sredine i infrastrukture, u oblasti ekonomskog i ruralnog razvoja te u oblasti društvenog razvoja.

Općina Ilijaš je u proteklom periodu intenzivirala aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji poslovne infrastrukture unutar industrijsko-poslovnih zona, a posebno Industrijske zone „Luke“, kako bi pozitivno uticala na privlačenje novih investicija i razvoj malog i srednjeg poduzetništva (MSP) na području Općine. Osnovna namjera osnivanja i razvoja industrijskih zona na području općine Ilijaš je privlačenje novih investicija radi povećanja zaposlenosti. Također, kroz poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage održivog lokalnog i regionalnog razvoja povećava se konkurentnost lokalne privrede, te se stvara povoljniji ambijent za ostvarenje boljih poslovnih rezultata privrednih subjekata, što u konačnosti ima snažan uticaj na povećanje životnog standarda lokalnog stanovništva.

Ruralni razvoj podrazumijeva provođenje niza aktivnosti na unaprjeđenju uslova u oblasti poljoprivrede i turizma, uključujući obnovu i unapređenje infrastrukture ruralnih područja, podsticajne mjere u poljoprivredi, te stručnu podršku kroz implementaciju različitih projekata. Iako općina Ilijaš nije izrazito poljoprivredno područje ima značajne mogućnosti za razvoj određenih poljoprivrednih proizvodnji koje se mogu staviti u funkciju ukupnog razvoja, navedeno je u Informaciji o stanju privrede na području općine Ilijaš.

Općina Ilijaš, prema analizi, zauzima, visoko osmo mjesto po vrijednosti izvoza u FBiH.

U analizi za 2021. godinu, među top 10 izvoznika u FBiH nalazi se i općina Ilijaš, prvo je Sarajevo sa svoje četiri gradske općine, zatim Mostar, Lukavac, Zenica, Tešanj, pa Ilijaš sa 3,2 posto učešća u izvozu FBiH. Dosadašnji podaci za ovu godinu, mada godina još traje, govore da je 308 miliona izvezeno iz općine Ilijaš, a uvezena vrijednost robe je 150 miliona, dakle 50 posto je veći izvoz od uvoza, što je za svaku pohvalu, naveo je Sinanović.

Ulaganje u razvoj industrijskih zona je osnova za dalje unapređenje privrede. Po dasadašnjim analizama IZ „Luke“ je iskorištena i Općina Ilijaš mora razmišljati o širenju industrijskih zona i stvaranju novih industrijskih zona. Na lokalitetu Industrijske zone Željezara je u toku izgradnja nove 110 kV trafostanice za područje općine Ilijaš. Radi se o investiciji vrijednosti 5,2 miliona KM, a čijom će realizacijom područje općine Ilijaš trajno osigurasti sabdijevanje električnom energijom, što je jedan od preduslova za dalji razvoj općine. Ovaj projekat je dio Strategije razvoja općine Ilijaš.

-Općina Ilijaš ima dobr razvijenu drvnu industriju, dosta metalne industrije i trebamo se bazirati na metalnu industriju u budućem periodu zbog skupoće proizvoda i lakog plasmana na evropskom tržištu.  

Kada je riječ o poljoprivredi, izdvajanja Općine Ilijaš za podsticaje su velika.

-Kada je u pitanju 2021. godina za podsticaje u poljoprivredi izdvojeno 340 hiljada KM, za 2022. godinu imali smo više ulaganja i više proizvođača isplaćeno je 430 hiljada KM. Nacrtom Budžeta za 2023. godinu također je planirano 430 hiljada KM za ovu svrhe, a ukoliko bude više potreba rebalansom budžeta može se osigurati i više sredstava, naglašava Sinanović.

Problemi koji opterećuju poslovanje privrednih subjekata u KS i šire je visoka cijena kapitala, neuređenost tržišta, ograničene nadležnosti općine, što se održava na poslovanje privrednih subjekata.

Općina Ilijaš je u proteklom periodu implementirala značajan broj projekata, kojima su stvoreni bolji infrastrukturni uslovi za razvoj privrede, posebno u kontekstu uspostave Industrijske zone Luka, te određeni broj projekata koji su imali za cilj poboljšati lokalno poslovno okruženje i konkurentsku poziciju Općine radi privlačenja novih investicija.Pandemija je usporila značajno privredni razvoj, ali možemo se izdići iz toga i postati još bolji. Zahvaljujući raspoloživoj zemlji za uzgoj stoke, ovaca, peradi, voća i povrća, razvoj poljoprivrede je strateški cilj u oblasti ekonomskog razvoja.  Općina Ilijaš u tom smislu nastavlja provedbu programa poticaja poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji općine.

S obzirom na visoku stopu nezaposlenosti neophodno je da se definišu strateški ciljevi u industrijskoj politici Kantona Sarajevo, te da se počne sa aktivnostima otvaranja novih industrijskih zona, slobodnih zona, inkubatora za podršku razvoju “start up” biznisa i regionalnih i lokalnih biznis centara. Također u budućem periodu je potrebno nastaviti sa provedbom poticajnih mjera na ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom. Na kraju treba istaći da će Općina Ilijaš u domenu svojih nadležnosti podržavati sve inicijative za razvoj privrede na njenom području, zaključeno je.

Povezane objave

Back to top button