Sastanak općinskog načelnika i ministra Hadžiahmetovića: Dogovoreni projekti u vrijednosti 2,5 miliona KM

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović sa saradnicima je posjetio Općinu Ilijaš i sastao se sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem. U kabinetu načelnika održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o saradnji na projektima čija je vrijednost 2,5 miliona KM.
Načelnik Fazlić zahavalio se ministru na, kako je naveo, vrlo efikasnoj posjeti i značajnoj podršci Općini Ilijaš u smislu infrastrukturnih projekata.
„Koristim priliku da se zahvalim ministru na posjeti i svemu onome što je resorno ministarstvo pripremilo, a tiče se realizacije projekata iz budžeta Kantona Sarajevo i odnosi se na općinu Ilijaš. Ove godine je kroz ministarstvo definiran najveći iznos sredstava za jednu godinu. U pitanju je nekoliko linija kroz koje će se to finansiranje realizovati. Prvo je u pitanju finansiranje utopljavanja javnih objekata koje se implementiraju preko Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) u iznosu od 950.000 KM. Riječ je o četiri školska objekta i to SŠC “Nedžad Ibrišimović”, te tri područne škole u Ljubnićima, Lješevu i Malešićima. Ministar je predložio da i područna škola u Misoči bude tretirana kroz ovaj program u vrijednosti od 80.000 KM. Time bismo ove godine završili utopljavanje svih školskih objekata na području naše općine. Drugom linijom finansiranja osigurana su sredstva za utopljavanje objekta ambulante na Gajevima u iznosu od 40.000 KM i sufinansiranje projekta energetske efikasnosti objekta Sportske dvorane u Ilijašu gdje će ministarstvo definisati iznos od 100.000 KM. Sljedeći važan projekat, koji Općina Ilijaš vodi treću godinu, je izgradnja reciklažnog dvorišta. Za ovaj projekat je namjenjeno 150.000 KM. U ovoj fazi projekta nabaviti će se potrebna oprema za funkcionisanje reciklažnog dvorišta. Ovo je  jako bitan projekat sa aspekta ekoloških zahjteva koji su pred nama. Stalna podrška nije izostala ni ove godine za JKP “Vodostan” Ilijaš u iznosu od 265.000 KM. Bitno je spomenuti i vodne naknade na koje je ove godine Općina Ilijaš aplicirala sa sedam projekata, kroz raspored sredstava koje je utvrdila Vlada KS, a na prijedlog resornog ministarstva odobrena su sredstva u iznosu od  870.000 KM”, rekao je načelnik Fazlić.
Ministar Hadžiahmetović je kazao kako će Općina Ilijaš pored navedenih projekata, kao dio Kantona Sarajevo, imati još benefita iz ovog ministarstva u smislu finansijskih sredstava.
“Zadovoljstvo mi je što smo na današnjem sastanku definisali da će svi školski objekti na području općine Ilijaš biti utopljeni i rekonstruisani i to je zaista velika stvar. Osim energetske efikasnosti govorili smo i o projektima vodnih naknada u iznosu od 870.000 KM, dakle više nego prošle godine. Iz oblasti zaštite okoliša smo predvidjeli sredstva u iznosu od 150.000 KM za reciklažno dvorište. Ilijaš je jedna od najčišćih općina u KS i želimo da to još više unaprijedimo. Određena sredstva nedostaju i za Sportsku dvoranu Ilijaš, a mi smo spremni da sufinansiramo. Ne znamo još da li će to biti krovna konstrukcija ili utopljavanje. Ove godine potpisali smo Sporazum sa JKP “Vodostan” Ilijaš, iako je to preduzeća koje ima svog osnivača, ali smatramo da lokalna zajednica ne smije ostati bez ovih sredstava, te ćemo i sufinansirati i ovo komunalno preduzeće. Općina Ilijaš, kao dio Kantona Sarajevo, će imati još benefita iz našeg ministarstva u smislu finansijskih sredstava”, zaključio je ministar Hadžiahmetović.
Nakon sastanka u kabinetu načelnika posjeta je završena obilaskom Sportske dvorane Ilijaš, SŠC “Nedžad Ibrišimović” i reciklažnog dvorišta.
Obzirom da će Općina Ilijaš po završetku projekta izgradnje reciklažnog dvorišta ovaj objekat predati na upravljanje KJKP “Rad” Sarajevo Alan Šerak, rukovodilac radne jedinice Ilijaš pri JKP “Rad” Sarajevo, kazao je:
“Ovdje će se prikupljati razne vrste otpada, određene opasne materije, auto gume, ambalažni otpad, PET ambalaža, papir, kabasti otpad i bijela tehnika. Vršit će se primarna obrada, odnosno sortiranje i baliranje otpadnih materija. Građani sa područja općine Ilijaš će besplatno moći odložiti otpad koji generišu u domaćinstvu. Svrha je omogućiti da se likvidiraju divlje deponije. Nadam se da će do septembra ovo reciklažno dvorište početi sa radom”, rekao je Šerak.
Ministar Hadžiahmetović je kazao kako će se investicija u reciklažno dvorište višestruku vratiti.
“Dajemo 150.000 KM, a očekujemo da se to višestruko vrati i to kako bi grad bio čišći i kako bi otpad pretvorili u novac. Ovo je prvo reciklažno dvorište u KS i kao takvo je pilot projekat te se nadam da ćemo na osnovu ovog projekta pokrenuti i druge aktivnosti u kantonu. Kroz kantonalni ekološki akcioni plan je zamišljeno da svaka općina ima vlastito reciklažno dvorište. Bitno je naglasiti da se reciklaža ne vrši na deponiji, nego na kućnom pragu. Ono što je uspjeh u Ilijašu jeste što se selekcija otpada vrši upravo na kućnom pragu”, poručio je ministar Hadžiahmetović.
Prethodni članakUspješan nastup ilijaških stonotenisera na turniru u Sarajevu
Naredni članakOdluka o dodjeli sredstava za finansiranje udruženja koja okupljaju boračku populaciju – redovan rad iz Budžeta Općine Ilijaš za 2022.godinu