ILIJAŠ

Sastanak predsjednika Savjeta MZ, općinskog načelnika i predstavnika KJKP “RAD”

U velikoj sali Općine Ilijaš organizovan je sastanak predsjednika Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Ilijaš, općinskog načelnika, predstavnika općinske Službe za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje, stručnog saradnika za poslove mjesnih zajednica i predstavnika KJKP “RAD”.

Sastanak je održan na inicijativu KJKP “RAD” s ciljem unapređenja sistema upravljanja otpadom na području općine Ilijaš obzirom da upravljanje otpadom predstavlja važan segment u funkcionisanju lokalnih zajednica.

Rukovodilac PJ Ilijaš KJKP “RAD” Alan Šerak kazao je kako je planirano da KJKP “RAD” obiđe sve lokalne zajednice u Kantonu Sarajevo i da direktnom komunikacijom sa predstavnicima MZ u svakoj općini dobije neposredne informacije, prijedloge i sugestije koje imaju za cilj poboljšanje pružanja komunalnih usluga.

“Općina Ilijaš je prva lokalna zajednica u kojoj je održan sastanak. Predstavnici MZ su izrazili zadovoljstvo u samom pristupu sastanku, koji bi u budućnosti trebao da se održava redovno. Dogovoreno je da se daje snažna podrška nastavku implementacije projekta uvođenja dvolinijskog sistema prikupljanja otpada. Što znači da svako individualno domaćinstvo posjeduje vlastite posude s akcentom na razdvajanje otpada. Također, predsjednici MZ su upoznati sa informacijom da se planira otvaranje reciklažnog dvorišta kako bi građanima prenijeli informacije u smislu kakve prednosti pruža recikalžno dvorište. Dogovoreno je da se pristupi reviziji postojećih lokacija za odlaganje kabastog otpada u mjesnim zajednicama, čije se prikupljanje vrši organizovanjem akcija tri puta godišnje”, rekao je Šerak.

Pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić je kazao da će Općina Ilijaš aktivno učestvovati u daljnjoj implementaciji uvođenja selektivnog prikupljanja otpada nabavkom PHD kanti. Budžetom Općine za 2022. godinu planirano je 30.000 KM za ovu namjenu.

“Prioriteti za daljnju nabavku kanti, koji su delegirali predsjednici Savjetra MZ, su Podlugovi, Mrakovo i Malešići. Općina Ilijaš će u saradnji sa KJKP “RAD” nastojati u toku ove godine realizovati započete projekte selektivnog prikupljanja otpada u pomenutim mjesnim zajednicama. Kada je u pitanju prikupljanje, odvožnja i deponovanje otpada u MZ Dragoradi će se riješiti putem projekta “Općine sa nula otpada” koji Općina provodi u sardanji sa Udruženjem “Centar za energiju, okolinu i resurse” – CENER 21.

Kada je u pitanju reciklažno dvorište Općina je aplicirala Fondu za okoliš Federcije BiH sa projektom opremanja reciklažnog dvorišta. Projekat je odobren u iznosu 50.000 KM, a Općin Ilijaš će učestvovati sa 70.300,80 KM. Očekujemo potpisivanje Sporazuma do kraja ovog mjeseca, a implementacija se planira u prvom polugodištvu tekuće godine. Time ćemo stvoriti uslove za puštanje u rad reciklažnog dvorišta”, kazao je Fazlić.

Izvor: Općina Ilijaš

Povezane objave

Back to top button